• Žiadny návrh

Konštantný symbol

Konštantný symbol je jedinečný číselný identifikátor, ktorý sa priraďuje ku konkrétnej inštitúcii alebo príjemcovi platby pri bankových transakciách. Tento symbol zostáva konštantný pre daného príjemcu alebo inštitúciu a slúži na identifikáciu ich účtu pri rôznych platbách. Konštantný symbol je jedným zo zložiek štandardných bankových údajov, ktoré sa môžu pridať k platbe spolu s variabilným symbolom a ďalšími informáciami. 

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.