• Žiadny návrh

Disponibilný zostatok

Disponibilný zostatok je termín, ktorý označuje sumu finančných prostriedkov na bankovom účte, ktoré sú k dispozícii na použitie klientom. Zahŕňa aj povolený limit prečerpania (ak ho má klient schválený bankou) a odpočítané sú z neho vinkulované sumy a minimálny zostatok na účte (ak ho banka uplatňuje pre daný typ účtu). Tento zostatok je dôležitý pre klientov, pretože im umožňuje sledovať, koľko peňazí majú k dispozícii na svoje každodenné výdavky a transakcie.

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.