• Žiadny návrh

Devízový účet

Devízový účet je bankový účet, ktorý je denominovaný v cudzej mene, nie v národnej mene danej krajiny. Tieto účty umožňujú jednotlivcom, firmám a iným subjektom uchovávať a spravovať financie v cudzej mene, čím poskytujú flexibilitu pri medzinárodných obchodných operáciách a investíciách. 

Devízové účty môžu byť využívané na rôzne účely vrátane týchto: 

Medzinárodný obchod: Firmy, ktoré obchodujú so zahraničím, môžu mať devízový účet, aby uskutočňovali transakcie v cudzích menách a minimalizovali riziko kurzových fluktuácií. 

Cestovanie: Osoby cestujúce do krajiny s inou menou si môžu otvoriť devízový účet na ukladanie finančných prostriedkov v cudzej mene na pohodlné nákupy a transakcie počas cesty. 

Investovanie: Investori môžu mať devízový účet na nakupovanie a predávanie cudzích mien alebo na investovanie do zahraničných finančných produktov. 

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.