• Žiadny návrh

Devízový kurz

Devíza je termín používaný na označenie cudzej meny alebo zahraničných peňazí. V devízovom kurze nejde o valuty, teda fyzické peniaze, ale o peniaze na bankovom účte. V kontexte financií a medzinárodného obchodu sa devíza často používa na opis cudzích mien, ktoré sú používané pri medzinárodných transakciách, obchode alebo investíciách. 

Devízový kurz (alebo tiež výmenný kurz) je hodnota jednej meny voči druhej mene. Udáva, koľko jednej meny je potrebné premeniť na inú, aby ste dosiahli určitý ekvivalentný hodnotový výraz. Devízové kurzy sa menia voči rôznym faktorom, ako sú ekonomické podmienky, politická stabilita, úrokové sadzby a obchodné vzťahy medzi krajinami. Tieto kurzy sa neustále menia a sú dôležité pre medzinárodný obchod, investície a premeny mien pri cestovaní. 

Významné devízové kurzy zahŕňajú napríklad EUR/USD (euro voči americkému doláru) alebo JPY/USD (japonský jen voči americkému doláru). Devízové kurzy môžu mať veľký vplyv na ekonomiku krajín a môžu ovplyvniť ceny tovarov a služieb v medzinárodnom obchode. Preto sú devízové kurzy dôležité pre ekonómiu a obchodný svet. Aktuálne ceny devíz si môžete pozrieť v našom kurzovom lístku.  

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.