• Žiadny návrh

Bonita

Bonita označuje schopnosť jednotlivca, firmy alebo inštitúcie splácať svoje dlhy alebo záväzky včas a v plnej výške. V bankovníctve sa bonita používa na posúdenie úverovej schopnosti jednotlivca alebo firmy pri žiadosti o úver. Banky a finančné inštitúcie analyzujú rôzne faktory, ako je príjem, história úverovej splátky, dlhová záťaž, majetok a ďalšie, aby určili, aké riziko by bolo poskytnutie úveru danej osobe alebo firme. Čím je bonita vyššia, tým je väčšia pravdepodobnosť, že žiadateľ o úver získa potrebné finančné prostriedky. Bonita je kľúčovým faktorom pri rozhodovaní o schválení úveru a určovaní úrokovej sadzby. 

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.