• Žiadny návrh

Bankový prevod

Bankový prevod je proces prenosu peňazí medzi bankovými účtami. Štandardne bankový prevod zahŕňa odoslanie peňazí z účtu jedného človeka alebo spoločnosti na účet inej osoby alebo organizácie, a to buď v rámci tej istej banky alebo medzi rôznymi bankami. Bankové prevody môžu byť vykonané prostredníctvom internet bankingu, mobilnej aplikácie alebo osobnej návštevy banky. Prevod môže byť uskutočnený okamžite alebo môže trvať niekoľko pracovných dní. Bankový prevod je považovaný za bezpečný spôsob platby, ktorý poskytuje sledovateľnosť a záznam o transakcii. 

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.