• Žiadny návrh

Anuita

Anuita je finančný termín, ktorý sa obvykle používa v oblasti úverov. Ide o pravidelnú, periodickú platbu, ktorú človek alebo podnik vykonáva po určitú dobu, obvykle každý mesiac, štvrťrok alebo rok. Anuita zahŕňa úrokové platby, ako aj časť, ktorá slúži na postupné splatenie požičaného kapitálu. Anuita je často používaná pri financovaní hypoték, osobných úverov, lízingu automobilov a iných finančných produktov. 

Anuitná platba je konkrétna suma, ktorú musíte pravidelne platiť v rámci mesačnej splátky. Táto suma sa skladá z dvoch hlavných zložiek: úroku a časti kapitálu. Úrok je poplatok, ktorý platíte za možnosť požičať si peniaze, a časť kapitálu je suma, ktorá sa použije na postupné znižovanie požičaného kapitálu. V priebehu času sa pomer medzi úrokom a časťou kapitálu v anuitnej platbe mení, pričom na začiatku platíte viac úrokov a menej kapitálu, ale postupne sa to obráti. 

Anuitná splátka je termín, ktorý môže byť používaný ako synonymum pre anuitnú platbu. Ide o tú istú vec – pravidelnú platbu, ktorú vykonávate v rámci anuity, ktorá zahŕňa úrok a časť kapitálu. 

Používanie anuít je bežným spôsobom splácania pri financovaní veľkých nákupov alebo investícií a umožňuje ľuďom a firmám rozložiť náklady na dlhšie obdobie, čo môže byť výhodné pri plánovaní rozpočtu. 

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.