Kontakt Internet banking IB Search ×

Obchodné podmienky

Vkladové produkty

Obchodné podmienky

  Platnosť PDF
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s. pre depozitné produkty od 01.11.2019

Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s. pre depozitné produkty, účinné od 15.3.2019 vrátane Dodatku č. 1 účinného od 15.6.2019

Dodatok č. 1 k Všeobecným obch. podmienkam VÚB, a.s. pre depozitné produkty

Prehľad zmien

od 15.06.2019

Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s. pre depozitné produkty od 15.03.2019
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s. pre depozitné produkty od 01.10.2018
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s. pre depozitné produkty od 13.01.2018
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s. pre depozitné produkty od 22.07.2017
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s. pre depozitné produkty od 22.10.2016
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s. pre depozitné produkty od 9.7.2016
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s. pre depozitné produkty od 19.03.2016
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s. pre depozitné produkty od 01.01.2016
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s. pre depozitné produkty od 22.08.2015
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s. pre depozitné produkty od 23.05.2015
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s. pre depozitné produkty od 21.02.2015
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s. pre depozitné produkty od 22.11.2014
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s. pre depozitné produkty od 13.09.2014
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s. pre depozitné produkty od 28.06.2014

Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s. pre depozitné produkty

Zmeny vo všeobecných obchodných podmienkach

od 26.04.2014

Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s. pre depozitné produkty od 01.02.2014

Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s. pre depozitné produkty

Zmeny vo všeobecných obchodných podmienkach

od 01.01.2014

Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s. pre depozitné produkty

Zmeny vo všeobecných obchodných podmienkach

od 04.11.2013

Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s. pre depozitné produkty

Zmeny vo všeobecných obchodných podmienkach

od 06.09.2013

Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s. pre depozitné produkty od 03.06.2013
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s. pre depozitné produkty od 24.11.2012
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s. pre depozitné produkty od 25.8.2012
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s. pre depozitné produkty od 21.4.2012
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s. pre depozitné produkty od 26.11.2011
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s. pre depozitné produkty od 06.08.2011

Špeciálne obchodné podmienky pre vkladové produkty

  Platnosť PDF
Obchodné podmienky VÚB, a.s. pre vedenie vkladového účtu Sporenie FLEXIviac od 6.8.2011
  Platnosť PDF
Obchodné podmienky VÚB, a.s. pre vedenie Flexivkladu extra od 29.4.2011
Obchodné podmienky VÚB, a.s. pre vedenie Flexivkladu extra od 1.12.2011
Obchodné podmienky VÚB, a.s. pre vedenie Flexivkladu extra od 1.10.2013
Obchodné podmienky VÚB, a.s. pre vedenie Flexivkladu extra od 02.03.2016
  Platnosť PDF
Obchodné podmienky VÚB, a.s. pre vedenie Flexivkladu od 29.4.2011
Obchodné podmienky VÚB, a.s. pre vedenie Flexivkladu od 1.12.2011
Obchodné podmienky VÚB, a.s. pre vedenie Flexivkladu od 1.10.2013
Obchodné podmienky VÚB, a.s. pre vedenie Flexivkladu od 02.03.2016
  Platnosť PDF
Obchodné podmienky VÚB, a.s. pre vedenie Bonusového termínovaného vkladu od 23.10.2010
Obchodné podmienky VÚB, a.s. pre vedenie Bonusového termínovaného vkladu od 12.9.2009
  Platnosť PDF
Obchodné podmienky VÚB, a.s. pre vedenie Internetového vkladového účtu od 1.3.2010
Obchodné podmienky VÚB, a.s. pre vedenie Internetového vkladového účtu od 10.7.2010
Obchodné podmienky VÚB, a.s. pre vedenie Internetového vkladového účtu od 8.6.2013


Špeciálne obchodné podmienky vkladového účtu "Garantovaný vklad" (všetky emisie)

  Platnosť PDF
Špeciálne obchodné podmienky vkladového účtu "Štruktúrovaný depozit Rio" od 11.2.2013
Špeciálne obchodné podmienky vkladového účtu "Štruktúrovaný depozit RIO II" od 2.9.2013
  Platnosť PDF
Obchodné podmienky VÚB, a.s. pre Kombiprodukt od 11.07.2019
Obchodné podmienky VÚB, a.s. pre Kombiprodukt od 22.03.2019
Obchodné podmienky VÚB, a.s. pre Kombiprodukt od 19.02.2019
Obchodné podmienky VÚB, a.s. pre Kombiprodukt od 18.8.2018
Obchodné podmienky VÚB, a.s. pre Kombiprodukt od 17.5.2018
Obchodné podmienky VÚB, a.s. pre Kombiprodukt od 1.3.2018
Obchodné podmienky VÚB, a.s. pre Kombiprodukt od 16.12.2017
Obchodné podmienky VÚB, a.s. pre Kombiprodukt od 28.9.2017
Obchodné podmienky VÚB, a.s. pre Kombiprodukt IX od 1.7.2017
Obchodné podmienky VÚB, a.s. pre Kombiprodukt VIII od 2.7.2013
Obchodné podmienky VÚB, a.s. pre Kombiprodukt IX od 5.11.2013
Obchodné podmienky VÚB, a.s. pre Kombiprodukt od 1.3.2014
Obchodné podmienky VÚB, a.s. pre Kombiprodukt od 17.7.2014
Obchodné podmienky VÚB, a.s. pre Kombiprodukt od 16.3.2015
Obchodné podmienky VÚB, a.s. pre Kombiprodukt od 1.11.2015
Obchodné podmienky VÚB, a.s. pre Kombiprodukt od 1.5.2016
Obchodné podmienky VÚB, a.s. pre Kombiprodukt od 1.7.2016
Obchodné podmienky VÚB, a.s. pre Kombiprodukt od 16.12.2016
Obchodné podmienky VÚB, a.s. pre Kombiprodukt od 13.4.2017

Špeciálne obchodné podmienky poskytovania služby VIAMO

  Platnosť PDF
Špeciálne obchodné podmienky poskytovania služby VIAMO Platiteľ VÚB, a.s. od 15.03.2019
Špeciálne obchodné podmienky poskytovania služby VIAMO Platiteľ VÚB, a.s. od 15.05.2017
Špeciálne obchodné podmienky poskytovania služby VIAMO Platiteľ VÚB, a.s. od 7.11.2015
Špeciálne obchodné podmienky poskytovania služby VIAMO Platiteľ VÚB, a.s. od 17.11.2014
Špeciálne obchodné podmienky poskytovania služby VIAMO Platiteľ VÚB, a.s. od 30.5.2013


Informácie

  Platnosť PDF
Informácia k ukončeniu predaja vkladných knižiek od 15.6.2019
Informácia k ukončeniu predaja Start Junior od 15.6.2019

Platobné karty

Obchodné podmienky

  Platnosť PDF
Obchodné podmienky Všeobecnej úverovej banky, a.s., na vydanie a používanie kreditných platobných kariet pre fyzické osoby občanov od 1.12.2019
Obchodné podmienky Všeobecnej úverovej banky, a.s., na vydanie a používanie kreditných platobných kariet pre fyzické osoby občanov od 15.03.2019
Obchodné podmienky pre vydanie a používanie vybraných kreditných platobných kariet vydávaných VÚB, a.s. od 7.1.2019  
Obchodné podmienky Všeobecnej úverovej banky, a.s., na vydanie a používanie kreditných platobných kariet pre fyzické osoby občanov od 1.10.2018  
Obchodné podmienky pre vydanie a používanie vybraných kreditných platobných kariet vydávaných Všeobecnou úverovou bankou, a. s. od 13.01.2018  
Obchodné podmienky VÚB, a.s. na vydanie a používanie kreditných PK pre FO občanov od 13.01.2018
Obchodné podmienky pre vydanie a používanie kreditných platobných kariet vydávaných VÚB a.s. v spolupráci s CFH, a.s. od 15.09.2017
Obchodné podmienky VÚB, a.s. na vydanie a používanie kreditných PK pre FO občanov od 07.09.2017
Obchodné podmienky VÚB, a.s. na vydanie a používanie kreditných PK pre FO občanov od 09.02.2017
Obchodné podmienky pre vydanie a používanie kreditných platobných kariet vydávaných VÚB a.s. v spolupráci s CFH, a.s. od 15.07.2016
Obchodné podmienky VÚB, a.s. na vydanie a používanie kreditných PK pre FO občanov od 19.3.2016
Obchodné podmienky VÚB, a.s., na vydanie a používanie kreditných PK pre FO občanov od 01.04.2015
Obchodné podmienky VÚB, a.s., na vydanie a používanie kreditných PK pre FO občanov od 01.09.2013
Obchodné podmienky VÚB, a.s., na vydanie a používanie kreditných PK pre FO občanov od 01.01.2014
Obchodné podmienky VÚB, a.s., na vydanie a používanie kreditných PK pre FO občanov od 01.08.2014
Obchodné podmienky VÚB, a.s., na vydanie a používanie kreditných PK pre FO občanov od 15.12.2014
Obchodné podmienky VÚB, a.s., pre vydanie a používanie predplatených a darčekových kariet od 25.4.2015
Obchodné podmienky VÚB, a.s., pre vydanie a používanie predplatených a darčekových kariet od 01.07.2014
Obchodné podmienky VÚB, a.s., pre vydanie a používanie predplatených a darčekových kariet od 01.01.2014
Obchodné podmienky VÚB, a.s., na vydanie a používanie firemných kreditných platobných kariet od 1.12. 2009
Obchodné podmienky VÚB, a.s., na vydanie a používanie firemných kreditných platobných kariet od 01.01. 2014
Obchodné podmienky VÚB, a.s., pre Mobilné platby od 22.11.2014
Obchodné podmienky pre vydanie a používanie kreditných platobných kariet vydávaných VÚB a.s. v spolupráci s CFH, a.s. od 15.06.2015
Obchodné podmienky Všeobecnej úverovej banky, a.s.,pre akceptáciu platobných kariet s logom MasterCard, VISA, Diners Club International a JCB International od 1.1.2019
Obchodné podmienky Všeobecnej úverovej banky, a.s.,pre akceptáciu platobných kariet s logom MasterCard, VISA, Diners Club International a JCB International od 25.5.2018
Obchodné podmienky Všeobecnej úverovej banky, a.s.,pre akceptáciu platobných kariet American Express od 25.5.2018
Obchodné podmienky Všeobecnej úverovej banky, a.s.,pre akceptáciu platobných kariet s logom MasterCard, VISA, Diners Club International a JCB International od 15.8.2016
Obchodné podmienky Všeobecnej úverovej banky, a.s.,pre akceptáciu platobných kariet American Express od 1.11.2015

Špeciálne obchodné podmienky služby GOOGLE PAY

  Platnosť PDF
Špeciálne obchodné podmienky služby GOOGLE PAY od 01.11.2019
Špeciálne obchodné podmienky služby GOOGLE PAY od 01.01.2019

Zverejnenia

  Platnosť PDF
Informácia k vydávaniu a poskytovaniu debetnej platobnej karty - Karta pre mladých 3 od 01.05.2019
Informácia k vydávaniu a poskytovaniu debetnej platobnej karty - Karta pre mladých 2 od 27.4.2019
Informácia k vydávaniu a poskytovaniu debetnej platobnej karty - Karta pre mladých 1 od 28.02.2019
Zverejnenie ku platobným kartám s logom Mastercard a Visa od 15.03.2019
Zverejnenie k príspevku v prospech neziskovej organizácie  Dobrý anjel od 01.05.2019
Zverejnenie k poskytovaniu služby Google Pay od 01.05.2019
Zverejnenie k výberom hotovosti mobilom od 01.05.2019

Hypotekárne úvery

Obchodné podmienky

  Platnosť PDF
Všeobecné obchodné podmienky Všeobecnej úverovej banky, a.s., pre poskytovanie úverov na bývanie pre fyzické osoby od 01.01.2019
Všeobecné obchodné podmienky Všeobecnej úverovej banky, a.s., pre poskytovanie úverov na bývanie pre fyzické osoby od 1.3.2018  
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s. na poskytovanie hypotekárnych úverov pre fyzické osoby od 10.6.2013
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s. na poskytovanie úverov zabezpečených záložným právom na nehnuteľnosti pre fyzické osoby - občanov od 10.6.2013
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s. na poskytovanie hypotekárnych úverov pre fyzické osoby od 1.7.2013
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s. na poskytovanie úverov zabezpečených záložným právom na nehnuteľnosti pre fyzické osoby - občanov od 1.7.2013
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s. na poskytovanie hypotekárnych úverov pre fyzické osoby od 1.1.2014
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s. na poskytovanie úverov zabezpečených záložným právom na nehnuteľnosti pre fyzické osoby - občanov od 1.1.2014
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s. na poskytovanie hypotekárnych úverov pre fyzické osoby od 1.2.2014
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s. na poskytovanie úverov zabezpečených záložným právom na nehnuteľnosti pre fyzické osoby - občanov od 1.2.2014
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s. na poskytovanie hypotekárnych úverov pre fyzické osoby od 1.5.2014
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s. na poskytovanie úverov zabezpečených záložným právom na nehnuteľnosti pre fyzické osoby - občanov od 1.5.2014
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s. na poskytovanie hypotekárnych úverov pre fyzické osoby platné od 1.6.2014
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s. na poskytovanie úverov zabezpečených záložným právom na nehnuteľnosti pre fyzické osoby - občanov od 1.6.2014
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s. na poskytovanie hypotekárnych úveroch pre fyzické osoby od 1.1.2015
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s. na poskytovanie úverov zabezpečených záložným právom na nehnuteľnosti pre fyzické osoby - občanov od 1.1.2015
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s. na poskytovanie hypotekárnych úverov pre fyzické osoby občanov od 3.2.2015
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s. na poskytovanie úverov zabezpečených záložným právom na nehnuteľnosti pre fyzické osoby - občanov od 3.2.2015
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s. na poskytovanie hypotekárnych úverov pre fyzické osoby občanov od 1.4.2015
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s. na poskytovanie úverov zabezpečených záložným právom na nehnuteľnosti pre fyzické osoby - občanov platné od 1.4.2015
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s. na poskytovanie úverov na bývanie pre fyzické osoby od 19.3.2016
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s. na poskytovanie úverov zabezpečených záložným právom na nehnuteľnosti pre fyzické osoby - občanov poskytované do 18.3.2016 od 19.3.2016
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s. na poskytovanie úverov na bývanie pre fyzické osoby od 20.5.2016
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s. na poskytovanie úverov na bývanie pre fyzické osoby  od 25.2.2017

 

Komerčné úvery  a spotrebné úvery

Obchodné podmienky

Komerčné úvery a záruky

  Platnosť PDF
Obchodné podmienky pre úvery poskytované vlastníkom bytov a nebytových priestorov v bytových domoch od 15.7.2019
Všeobecné obchodné podmienky pre úvery od 1.1.2019
Všeobecné obchodné podmienky pre záruky od 1.1.2019
Obchodné podmienky pre úvery poskytované vlastníkom bytov a nebytových priestorov v bytových domoch od 26.05.2018
Všeobecné obchodné podmieky pre úvery od 26.05.2018
Všeobecné obchodné podmienky pre záruky od 26.05.2018
Všeobecné obchodné podmieky pre úvery od 24.05.2017
Všeobecné obchodné podmienky pre záruky od 24.05.2017
Všeobecné obchodné podmienky pre úvery od 15.11.2016
Všeobecné obchodné podmienky pre záruky od 15.11.2016 
Všeobecné obchodné podmienky pre úvery od 01.01.2016
Všeobecné obchodné podmienky pre úvery od 01.02.2014
Všeobecné obchodné podmienky pre úvery od 02.01.2014
Všeobecné obchodné podmienky pre úvery od 10.09.2012
Všeobecné obchodné podmienky per úvery od 01.06.2012
Všeobecné obchodné podmienky pre úvery od 01.01.2012

 

Spotrebné úvery

  Platnosť PDF
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s., na poskytovanie spotrebiteľských úverov fyzickým osobám - občanom od 1.1.2019
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s., na poskytovanie spotrebiteľských úverov fyzickým osobám - občanom od 1.03.2018
Príloha k Všeobecným obchodným podmienkam VÚB, a.s. na poskytovanie spotrebiteľských úverov fyzickým osobám – občanom od 01.03.2018
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s., na poskytovanie spotrebných úverov fyzickým osobám - občanom od 25.02.2017
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s., na poskytovanie spotrebných úverov fyzickým osobám - občanom od 01.07.2016
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s., na poskytovanie spotrebných úverov fyzickým osobám - občanom od 01.04.2015
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s., na poskytovanie spotrebných úverov fyzickým osobám - občanom od 01.01.2015
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s., na poskytovanie spotrebných úverov fyzickým osobám - občanom od 10.10.2014
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s., na poskytovanie spotrebných úverov fyzickým osobám - občanom od 13.09.2014
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s., na poskytovanie spotrebných úverov fyzickým osobám - občanom od 01.07.2014
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s., na poskytovanie spotrebných úverov fyzickým osobám - občanom od 01.06.2014
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s., na poskytovanie spotrebných úverov fyzickým osobám - občanom od 05.05.2014
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s., na poskytovanie spotrebných úverov fyzickým osobám od 01.02.2014
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s., na poskytovanie spotrebných úverov fyzickým osobám - občanom od 01.01.2014
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s., na poskytovanie spotrebných úverov fyzickým osobám - občanom od 24.10.2013
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s., na poskytovanie spotrebných úverov fyzickým osobám - občanom od 01.07.2013
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s., na poskytovanie spotrebného úveru VÚBPÔŽIČKA fyzickým osobám - občanom od 25.02.2017 
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s., na poskytovanie spotrebného úveru VÚBPÔŽIČKA fyzickým osobám - občanom od 01.07.2016
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s., na poskytovanie spotrebného úveru VÚBPÔŽIČKA fyzickým osobám - občanom od 01.04.2015
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s., na poskytovanie spotrebného úveru VÚBPÔŽIČKA fyzickým osobám - občanom od 01.01.2015
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s., na poskytovanie spotrebného úveru VÚBPÔŽIČKA fyzickým osobám - občanom od 01.06.2014
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s., na poskytovanie spotrebného úveru VÚBPÔŽIČKA fyzickým osobám - občanom od 01.02.2014
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s., na poskytovanie spotrebného úveru VÚBPÔŽIČKA fyzickým osobám - občanom od 24.10.2013
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s., na poskytovanie spotrebného úveru VÚBPÔŽIČKA fyzickým osobám - občanom od 01.07.2013

Majetkové účty

Obchodné podmienky

  Platnosť PDF
Obchodné podmienky pre vedenie majetkového účtu a pre poskytovanie služieb člena centrálneho depozitára od 1.1.2019
Obchodné podmienky custody ku komisionárskej zmluve o obstaraní kúpy a predaja slovenských cenných papierov a ku komisionárskej zmluve o obstaraní kúpy a predaja zahraničných cenných papierov a zmluve o správe zahraničných cenných papierov od 1.1.2019
Obchodné podmienky pre vedenie majetkového účtu a pre poskytovanie služieb člena centrálneho depozitára od 25.5.2015
Obchodné podmienky Custody ku komisionárskej zmluve o obstaraní kúpy a predaja slovenských cenných papierov a ku komisionárskej zmluve o obstaraní kúpy a predaja zahraničných cenných papierov a zmluve o správe zahr. cenných papierov od 1.4.2015
Obchodné podmienky Custody ku komisionárskej zmluve o obstaraní kúpy a predaja slovenských cenných papierov a ku komisionárskej zmluve o obstaraní kúpy a predaja zahraničných cenných papierov a zmluve o správe zahr. cenných papierov. od 1.7.2014
Obchodné podmienky Custody ku komisionárskej zmluve o obstaraní kúpy a predaja slovenských cenných papierov a ku komisionárskej zmluve o obstaraní kúpy a predaja zahraničných cenných papierov a zmluve o správe zahr. cenných papierov od 1.11.2013
Obchodné podmienky Custody ku komisionárskej zmluve o obstaraní kúpy a predaja slovenských cenných papierov a ku komisionárskej zmluve o obstaraní kúpy a predaja zahraničných cenných papierov a zmluve o správe zahr. cenných papierov od 1.9.2013
Obchodné podmienky Custody ku komisionárskej zmluve o obstaraní kúpy a predaja slovenských cenných papierov a ku komisionárskej zmluve o obstaraní kúpy a predaja zahraničných cenných papierov a zmluve o správe zahr. cenných papierov od 4.4.2009
Obchodné podmienky pre vedenie majetkového účtu a pre poskytovanie služieb člena centrálneho depozitára od 1.4.2015
Obchodné podmienky pre vedenie majetkového účtu a pre poskytovanie služieb člena centrálneho depozitára od 1.1.2015
Obchodné podmienky pre vedenie majetkového účtu a pre poskytovanie služieb člena centrálneho depozitára. od 1.7.2014
Obchodné podmienky pre vedenie majetkového účtu a pre poskytovanie služieb člena centrálneho depozitára od 1.2.2014
Obchodné podmienky pre vedenie majetkového účtu a pre poskytovanie služieb člena centrálneho depozitára od 1.11.2013
Obchodné podmienky pre vedenie majetkového účtu a pre poskytovanie služieb člena centrálneho depozitára od 4.4.2009

Bezpečnostné schránky

Obchodné podmienky

  Platnosť PDF
Obchodné podmienky VÚB, a. s., pre prenájom bezpečnostných schránok a skladovanie vecí v trezoroch VÚB, a.s. od 1.4.2019