Kontakt Internet banking IB Search ×

Úrokové sadzby pre Profi úvery

Úrokové sadzby platné od 4.1.2016

Typ úveru Základná sadzba pre podnikateľské úvery

(% p.a.)

Výsledná sadzba (% p.a.)
Profi úver kontokorent  0,25 od 8 %
Profi úver pre poľnohospordárov   5 %
Profi úver splátkový  0,25 od 6,65 %
Úrok z omeškania  (nad rámec štandardnej úrokovej sadzby) 5 %

Úrokové sadzby platné od 4.1.2016

Profihypo úver Základná sadzba pre Profihypo úver

(% p.a.)

Výsledná sadzba (% p.a.)
Fix na 1 rok 0,08 od 3 % p.a.
Fix na 3 roky 0,10 od 3 %
Fix na 5 rokov 0,12 od 3 %
Fix na 10 rokov 0,84 od 3 %
Úrok z omeškania                                (nad rámec štandardnej úrokovej sadzby)

5 %