Kontakt Internet banking IB Search ×

Preneste si účet k nám

Chcete jednoducho zmeniť banku, ktorá Vám vedie účet a nemáte chuť a čas behať po bankách? Odrádza vás množstvo starostí a vybavovania?

Nechajte to na nás

Už nemusíte chodiť do starej banky. S presunom účtu Vám pomôžeme. Stačí Vám k tomu občiansky preukaz a číslo účtu v starej banke.

Presun účtu je jednoduchý

Zriaďte si u nás z ponúkaných typov účet, ktorý najviac vyhovuje Vašim potrebám

Vyplňte s pracovníkom pobočky Žiadosť o presun účtu

Nechajte nás pracovať za Vás:

  • žiadosť doručíme do vašej súčasnej banky
  • s účtom prenesieme aj všetky vaše trvalé príkazy a inkasá
  • zabezpečíme informovanie všetkých, ktorí na Váš účet zasielajú platby (napr. zamestnávateľ ...) a všetkých, ktorí z Vášho účtu inkasujú peňažné prostriedky (napr. elektrárne, plynárne, mobilní operátori, Slovenská pošta-SIPO ...)
  • prevedieme zostatok zo starej banky na účet vo VÚB, a.s.

 

Ak máte záujem o presun účtu, navštívte ktorúkoľvek pobočku VÚB, kde Vám naši zamestnanci ochotne poradia a zodpovedajú na všetky Vaše otázky ohľadne presunu účtu.

Viac informácií o presune účtu nájdete v Informáciách o postupe pri presune platobného účtu.

Upozornenie pre poberateľov dôchodkových dávok

Sociálna poisťovňa sa riadi lehotami podľa Zákona o sociálnom poistení a práve v takomto prípade sa môžete rozhodnúť a presun účtu zrealizovať až o 3 mesiace, keď budete mať istotu, že zmena čísla účtu pre zasielanie Vášho dôchodku bude v poisťovni zrealizovaná. Naši zamestnanci Vám ochotne poradia ako postupovať a ako nastaviť podmienky presunu tak, aby ste sa nemuseli obávať toho, že vám poisťovňa dôchodok na váš účet nepošle.

Najčastejšie kladené otázky

Čo je to presun účtu?

Je to presun platobného účtu, vrátane jeho nastavení – trvalé príkazy na úhradu, súhlasy s inkasom, prevodné príkazy s budúcou splatnosťou z vašej pôvodnej banky do novej banky.

Môžem presunúť akýkoľvek účet?

Presunúť možno len bežný účet klienta, ktorý sa používa na prijímanie a uhrádzanie platieb.

Môžem o presun účtu požiadať aj ja?

O presun účtu môžete požiadať v prípade, ak ste fyzická osoba.

Môže o presun účtu požiadať aj môj partner, keď má oprávnenie disponovať s mojím účtom?

O presun účtu môže požiadať vždy len osoba, ktorá je majiteľom účtu v starej banke. V prípade, ak má účet v starej banke viacerých majiteľov, Žiadosť o presun účtu musí byť podpísaná všetkými majiteľmi.

Prečo je pre mňa výhodnejšie, aby som si účet presunul, keď môžem v pôvodnej banke účet zrušiť a v novej si zriadiť nový?

Presun účtu vám ušetrí čas. Výhody spočívajú hlavne v tom, že vám stačí navštíviť len novú banku, ktorá zabezpečí všetko potrebné za vás. Ak by ste chceli osobne zrušiť účet v starej banke a v novej banke zriadiť nový, museli by ste navštíviť obe banky.

Zostane mi pôvodné číslo účtu?

Pôvodné číslo účtu vám neostane. Každá banka ma svoje vlastné identifikačné kódy a preto nie je možné, aby vám pôvodné číslo ostalo zachované.

Ale keď sa mi zmení číslo účtu, musím o zmene informovať zamestnávateľa, plynárne, elektrárne, mobilného operátora.

To, záleží na Vás, ako sa rozhodnete. Ak o to požiadate, informáciu o zmene čísla účtu zamestnávateľovi, plynárňam, elektrárňam, mobilným operátorom, slovenskej poste, príp. ďalším inštitúciám zabezpečíme za Vás.

Koľko ma bude stáť presun účtu?

Presun účtu je pre vás bezplatný.

Ako dlho trvá presun účtu?

Minimálne 20 pracovných dní po dni prijatia žiadosti novou bankou. Môžete si aj sám určiť dátum presunu, tento ale nemôže byť skôr ako 20 pracovných dní.

Ale ja som poberateľ dôchodok a zmena čísla účtu v poisťovni trvá dlhšie ako 20 dní.

Máte pravdu. Sociálna poisťovňa sa riadi lehotami podľa Zákona o sociálnom poistení a práve v takomto prípade sa môžete rozhodnúť a presun účtu zrealizovať až o 3 mesiace, keď budete mať istotu, že zmena čísla účtu pre zasielanie Vášho dôchodku bude v poisťovni zrealizovaná. Naši zamestnanci Vám ochotne poradia ako postupovať a ako nastaviť podmienky presunu tak, aby ste sa nemuseli obávať toho, že vám poisťovňa dôchodok na váš účet nepošle.

Nemôže sa stať, že nebudú zrealizované nejaké trvalé príkazy, alebo inkasá, ktoré mám nastavené na účte v starej banke?

Presun všetkých vašich platieb a inkás je plynulý, preto tu nie je riziko, že sa niektoré vaše platby nezrealizujú. Samozrejme, platby a inkasá budú zrealizované za predpokladu, že na účte budete mať dostatok finančných prostriedkov

Čo mám urobiť preto, aby som mohol účet presunúť?

Stačí v novej banke spísať Žiadosť o presun platobného účtu. Žiadosť musí byť podaná vždy písomne.

Môže stará banka zamietnuť zrušenie účtu?

Áno, môže sa to stať. V prípade, ak požiadate o zrušenie účtu v starej banke a máte voči nej neuhradené záväzky, napr. ste na účte v mínuse, nemáte zaúčtované všetky transakcie, ktoré ste vykonali debetnou platobnou kartou... nebude možné účet zrušiť. V takom prípade aj po otvorení nového účtu nemusí byť Váš pôvodný účet zrušený dovtedy, pokiaľ si nevysporiadate záväzky voči pôvodnej banke.

To ale neznamená, že presun sa nezrealizuje vôbec.

Banka nemusí povoliť zrušenie účtu, ak je účet v nepovolenom debete, príp. z vášho účtu splácate úver.