Kontakt Internet banking IB Search ×

Vypočítajte si, koľko by ste mali mesačne sporiť,
aby ste našetrili vašu cieľovú sumu.

Koľko plánujete nasporiť?

- + 5 rokov 50 rokov

* Výpočet má len informatívny charakter. S investovaním je spojené aj riziko.  

Kalkulačka predstavuje matematický výpočet zloženého úročenia s cieľom dosiahnuť zvolenú cieľovú sumu pri zvolenom období a úrokovej sadzbe. Hodnota investície môže rásť, stagnovať, alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti.

Zhrnutie

výška mesačného vkladu
0,00

Vami investovaná suma
0.00

Výnos
0,00