Kontakt Internet banking IB Search ×

Prospekty cenných papierov

Ponukový program

Ponukový program v maximálnom objeme nesplatených dlhopisov 5 000 000 000 EUR s dobou trvania programu 10 rokov je popísaný v Základnom prospekte.

Dlhopisom vydávaným v rámci Ponukového programu bol agentúrou Moody's pridelený dlhodobý rating Aa2 (Jún 2015).

V rámci Ponukového programu boli vydané nasledovné emisie: 

Emisia I S I N

Dátum vydania

Dátum splatnosti

Kryté dlhopisy VÚB, a.s., 5 SK4000017455 23.6.2020 23.6.2025
Kryté dlhopisy VÚB, a.s., 4 SK4000015475 26.6.2019 26.6.2029
Kryté dlhopisy VÚB, a.s., 3 SK4120015108 26.3.2019 26.3.2024
Kryté dlhopisy VÚB, a.s., 2 SK4120014531 5.10.2018 15.12.2027
Kryté dlhopisy VÚB, a.s., 1 SK4120014168 26.6.2018 26.6.2023
Hypotekárne záložné listy VÚB, a.s., 95 SK4120013251 26.9.2017 26.9.2022
Hypotekárne záložné listy VÚB, a.s., 94 SK4120012824 27.4.2017 27.4.2027
Hypotekárne záložné listy VÚB, a.s., 93 SK4120012469 18.1.2017 18.1.2024
Hypotekárne záložné listy VÚB, a.s., 91 SK4120011529 séria 01 21.3.2016 21.3.2023
Hypotekárne záložné listy VÚB, a.s., 90 SK4120011149 séria 01  29.10.2015 29.10.2030 
Hypotekárne záložné listy VÚB, a.s., 89 SK4120011065 séria 01 29.09.2015 29.09.2025 
Hypotekárne záložné listy VÚB, a.s., 87  SK4120010794 séria 01  09.06.2015 09.06.2025 
Hypotekárne záložné listy VÚB, a.s., 85  SK4120010364 séria 01  14.11.2014  14.11.2029 
Hypotekárne záložné listy VÚB, a.s., 81  SK4120009887 séria 01  27.03.2014  27.03.2024 
Hypotekárne záložné listy VÚB, a.s., 80  SK4120009879 séria 01  27.03.2014 27.03.2021
Hypotekárne záložné listy VÚB, a.s., 74 SK4120008939 séria 01 16.01.2013  15.12.2023 
Hypotekárne záložné listy VÚB, a.s., 73  SK4120008624 séria 01  11.07.2012 11.07.2022 
Hypotekárne záložné listy VÚB, a.s., 72  SK4120008608 séria 01  21.06.2012 21.06.2027 
Hypotekárne záložné listy VÚB, a.s., 67 SK4120008228 séria 01  29.11.2011 29.11.2030 
Hypotekárne záložné listy VÚB, a.s., 43 SK4120006271 séria 01   26.09.2008   26.09.2025  
Hypotekárne záložné listy VÚB, a.s., 31 SK4120005679 séria 01  29.11.2007   29.11.2037
Hypotekárne záložné listy VÚB, a.s., XXX. SK4120005547 séria 01  05.09.2007  05.09.2032  
Hypotekárne záložné listy VÚB, a.s., XX.  SK4120004946 séria 01 09.03.2006 09.03.2021 

Na získanie ucelených informácií o Emitentovi a o ponuke Dlhopisov sa Konečné podmienky a Súhrnný dokument musia čítať spoločne so Základným prospektom vrátane jeho neskorších Dodatkov. Potenciálni investori by mali pozornosť venovať najmä kapitole „II. RIZIKOVÉ FAKTORY“ Základného prospektu a starostlivo zvážiť tam uvedené rizikové faktory a ostatné investičné úvahy pred uskutočnením rozhodnutia investovať do Dlhopisov.

 

Ďalšie informácie

Finančné informácie VÚB, a.s. sú dostupné TU.

Stanovy VÚB, a.s. sú dostupné TU.

Oznam o preregistrácii - V súlade s §122ya ods.4 zákona č.483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov VÚB, a. s., oznamuje, že do svojho registra krytých dlhopisov zapísala hypotekárne záložné listy vydané pred 1.1.2018 a tieto sa odo dňa zápisu považujú za kryté dlhopisy. Zoznam emisií HZL zapísaných do registra krytých dlhopisov je dostupný TU.

 

ikona pdf Stiahnite si Adobe Reader
Dokumenty na stiahnutie sú zverejnené vo formáte PDF. Na ich zobrazenie je potrebný program Adobe Reader od spoločnosti Adobe, ktorý si môžete bezplatne stiahnuť TU.