Kontakt Internet banking IB Search ×

Zanechajte nám kontakt a my vám zavoláme späť.

Radi vám odpovieme na vaše otázky.

Pobočky

Nájdite vašu najbližšiu pobočku.

V rámci životného poistenia La Vita poisťovňa Generali v spolupráci s VÚB bankou pripravila špeciálnu ponuku poistných rizík šitú na mieru seniorom. Ak sa cítite stále aktívne a  chcete toho zvládnuť ešte veľa, no aj napriek tomu si uvedomujete riziká, ktoré prináša vyšší vek, poistenie La Vita Senior je pre Vás tá správna voľba.

Čo ponúka špeciálne poistenie určené pre seniorov?

 

 • poistenie s predĺženou poistnou dobou,
 • zjednodušený vstup do poistenia,
 • špeciálne asistenčné služby,
 • príspevok na prevenciu
 • darček vo forme zliav na nákup výživových doplnkov vo výške 15% v eshope GSKLUB.SK

Kto je aktívny senior?

 

Špeciálna ponuka určená pre osoby s vyšším vstupným vekom, a teda s vekom 60 – 70 rokov.

Aké novinky sú pripravené pre segment SENIOR?

Doživotné poistenie pre prípad smrti s možnosťou mimoriadnych vkladov:

 

 • Mimoriadne vklady sú možné len do VUB Konzervatívnej Investičnej Stratégie s jednorazovým poplatkom 5% z hodnoty vkladu*
 • Možnosť výberu 4x za rok bez poplatku za výber.
 • Doba platenia poistného je do 85 roku veku
 • Poistné plnenie je v prípade smrti v dôsledku úrazu vo výške trojnásobku poistnej sumy + hodnota mimoriadnych vkladov, v prípade, že poistenie trvalo minimálne 2 roky a smrť nastala najneskôr 3 roky po úraze
 • Poistné plnenie v prípade choroby je vo výške dohodnutej poistnej sumy + hodnota mimoriadnych vkladov.
 • Poistná suma pre prípad smrti, na výber je možné zvoliť si nasledovné poistné sumy: 1000 €, 2000 €, 3000 €, 4000 €.
*S investovaním do podielových fondov je spojené aj riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať, alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Tento materiál predstavuje reklamný dokument. Ďalšie informácie vrátane upozornení v súvislosti s rizikami spojenými s investíciami v podielových fondov je možné získať na všetkých predajných miestach VÚB, a.s., a na www.vub.sk. Všetky aktuálne informácie o investičných stratégiách a cenách podielov fondov nájdete na internetovej stránke poisťovateľa a/alebo na www.eurizonslovakia.com.

 

Špeciálne úrazové pripoistenia:

 

Trvalé následky úrazu v rozsahu od 10% s progresívnym plnením pre seniora – s bonusom na prevenciu*

 • Finančná kompenzácia v prípade, že úraz zanechá trvalé telesné poškodenie v rozsahu od 10 %. Z poistenia sa vypláca príslušné percento z poistnej sumy podľa rozsahu trvalého následku, ktorý úraz spôsobil. V poistení sa uplatňuje tzv. progresia, čo znamená že čím vážnejší úraz, tým vyššie poistné plnenie. Pri skutočne vážnych úrazoch, ktoré zanechajú trvalý následok v rozsahu 100% bude klientovi vyplatený až 5 násobok poistnej sumy.

  *Ako bude fungovať Bonus na prevenciu?
  klient si môže tento bonus uplatniť do 3 mesiacov od vzniku úrazu;
  klient dostane príspevok na:
  - preplatenie výdavkov na nákup výživových doplnkov na urýchlenie hojenia úrazu,
  - prenájom zdravotníckych pomôcok
  - preplatenie rehabilitácie nad rámec úkonov hradených zo zdravotného poistenia;

  - na jednu poistnú udalosť max. 100€
  - spolu za celú poistnú dobu max. 300€

Prémiová ochrana pre seniora

 • Vážny úraz, ktorý zanechá trvalé telesné poškodenie vyššie ako 50 %= vyplatenie celej poistnej sumy naraz

Hospitalizácia úrazom pre seniora

 • Hospitalizácia v nemocnici v dôsledku úrazu dlhšie ako 24 hodín- vyplatíme za každý deň strávený v nemocnici klientom stanovenú poistnú sumu.
 • Navyše poistenie obsahuje bonus – až dvojnásobné plnenie počas doby, kedy bude klient hospitalizovaný na JIS-ke.

 

Špeciálne asistenčné služby:

 

Druhý lekársky názor

Čo znamená druhý lekársky názor a aké sú jeho výhody?

 • diagnózy, na ktoré sa dá druhý lekársky názor využiť sú bez obmedzenia;
 • ideálny pre seniora, ktorému pomôže zorientovať sa vo svojej diagnóze a ochorení a poskytne mu tak druhý názor na liečbu bez potreby hľadania lekárov či špecialistov a vystávania v ambulanciách.
 • druhý lekársky názor je možné využiť až 3-krát za kalendárny rok.

Asistenčné služby EXTRA

Čo obsahujú asistenčné služby EXTRA?

 • pomoc v domácnosti, ak dôjde k poistnej udalosti – napr. nákup bežných domácich potrieb, venčenie psa, zalievanie záhrady, kosenie trávnika, odhrnutie snehu (možné využiť 4-krát počas jednej poistnej udalosti)
 • kompenzácia nadštandardného ubytovania počas hospitalizácie – max. 35 € na deň a 200 € spolu na jednu poistnú udalosť a to maximálne 2-krát za kalendárny rok;
 • úlohou tohto poistenia je pomôcť klientovi finančne ale aj fyzicky, v prípade, že to vyžiada jeho zdravotný stav v dôsledku choroby alebo úrazu.