Kontakt Internet banking IB Search ×

Vďaka SEPA okamžitým platbám môžete posielať i prijímať peniaze z rôznych bánk rýchlo a jednoducho. Fungujú nepretržite a nemusíte za ne nič platiť. Odoslané peniaze sa pripíšu na účet príjemcu do niekoľkých sekúnd. Užívajte si všetky výhody okamžitých platieb s VÚB.

Výhody okamžitých platieb
 

ikona karty

Okamžitá platba sa realizuje nepretržite,
24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku.
Príjemca má peniaze na účte k dispozícii do niekoľkých sekúnd. 

ikona checkbox

Mena platby je vždy EUR

ikona nákupný košík

Maximálna povolená suma transakcie je 100 000 eur

ikona notifikácia

Okamžité platby fungujú  medzi bankami jednotného európskeho platobného priestoru (SEPA), ktoré sú zapojené do schémy SEPA Okamžitých platieb.

Ako fungujú okamžité platby

 1. Prihláste sa do internet bankingu alebo otvorte vašu mobilnú aplikáciu.  
 2. Zadajte novú platbu.
 3. Vyplňte všetky potrebné údaje a vyberte si, či chcete peniaze poslať okamžitou alebo klasickou SEPA platbou. 
 4. Platbu potvrďte a autorizujte.
 5. Máte hotovo. Peniaze prídu na účet príjemcu do niekoľkých sekúnd.

Stiahnuť aplikáciu Mobil banking

►►► Ako fungujú okamžité platby cez víkend

Okamžité platby medzi bankami si môžete užívať aj cez víkend. Fungujú nepretržite celý týždeň a ani postup zadávania sa nemení. Ak si zvolíte túto možnosť, peniaze bude mať váš príjemca na účte do niekoľkých sekúnd. 

►►► Ako fungujú okamžité platby do zahraničia

Ak je banka príjemcu súčasťou európskeho platobného priestoru a umožňuje SEPA Okamžité platby, postupujte rovnako ako pri posielaní na tunajšie účty. Peniaze sa prevedú za niekoľko sekúnd aj do zahraničia. 

 

Charakteristika SEPA okamžitej platby:

 • Mena prevodu je vždy EUR.
 • VÚB realizuje platby z bežných účtov vedených v eurách alebo v cudzej mene.
 • V prípade platieb  z účtu vedeného v cudzej mene sa platba spracuje s menovým kurzom aktuálnym v čase, keď bola prijatá do banky, bez ohľadu na jej výšku.
 • Okamžité platby sú dostupné  v rámci jednotného európskeho platobného priestoru (SEPA).  Obidvaja účastníci (banka platiteľa aj banka príjemcu) však musia byť zapojení do schémy SEPA Okamžitých platieb.
 • Ak banka príjemcu nie je účastníkom TIPS (medzibankový systém na spracovanie SEPA okamžitých platieb), klient nedostane  možnosť zadať túto platbu.
 • Zoznam všetkých bánk zapojených do systému TIPS (so sídlom v SR aj mimo SR) je zverejnený na stránke Európskej centrálnej banky.
 • Maximálna povolená suma transakcie je 100 000 eur. Záleží však na podmienkach jednotlivých aplikácií, v ktorých môže byť limit pre zadanie okamžitej platby alebo celkový denný limit povolený v nižšej sume.
 • Peniaze sú pripísané na účet príjemcu v priebehu niekoľkých sekúnd od okamihu ich odoslania.
 • Pre okamžité platby nerobíme  opakované zúčtovanie – pri nedostatku prostriedkov sa platobný príkaz na vykonanie okamžitej platby odmietne.
 • Okamžitá platba je neodvolateľná. Môžete  však požiadať o jej vrátenie. 

Zoznam účastníkov schémy SEPA okamžitých platieb:

Registers of Participants in SEPA Payment Schemes časť SCT Inst – pdf

Facts and figures (europa.eu)

 

Časté otázky k okamžitým platbám

Aké sú výhody okamžitých platieb?

Predovšetkým rýchlosť. Zatiaľ čo v súčasnosti spracovanie SEPA platby trvá niekoľko hodín až deň, spracovanie SEPA okamžitých platieb prebehne v priebehu niekoľkých sekúnd. Ďalšou výhodou je dostupnosť služby nepretržite, t.j. 24/7/365.

Veľa podnikateľov si necháva platenie daní a odvodov na poslednú chvíľu a môžu tak prísť k pokutám. Môžu tomu okamžité platby zabrániť? Aj chvíľu pred polnocou viem zadať platbu?

Okamžité platby je možné zadať 24/7/365, čiže by mohli pomôcť podnikateľom zaslať platbu na poslednú chvíľu, pričom je potrebné zdôrazniť, že takúto platbu možno zrealizovať iba medzi inštitúciami zapojenými do schémy SEPA okamžitých platieb.

Bude sa meniť vizuál platby v internet bankingu a v aplikácii VÚB Mobil Banking?

So zavedením SEPA okamžitých platieb sa upravuje aj vizuál platby v internet bankingu a vo VÚB Mobil Bankingu. Aj preto si bude potrebné v druhej polovici januára 2022 aktualizovať mobilnú aplikáciu. Denný limit na SEPA okamžité platby pre elektronické bankovníctvo bude nastavený na sumu 5000 eur.

Ako to bude s platbou, ktorá prebehne medzi bankami, z ktorých je len jedna z nich (odosielacia alebo prijímacia) zapojená do schémy okamžitých platieb a tá druhá nie je?

Okamžitú SEPA platbu je možné zrealizovať iba v prípade, ak obe banky (banka odosielateľa aj banka príjemcu) sú zapojené v schéme SEPA okamžitých platieb.

Ako je to so Štátnou pokladnicou, odkiaľ prichádzajú rôzne dávky a kam sa platí napríklad DPH alebo iné dane?

K 1. februáru 2022 sa ku schéme pripojili tri slovenské banky (VÚB banka, Tatra Banka a Slovenská sporiteľňa), zatiaľ bez Štátnej pokladnice.

Zostane v bankách, ktoré sa zapoja do schémy okamžitých platieb aj možnosť bežných platieb, ktoré sa zúčtovávajú v čase T+1, to znamená najneskôr do druhého dňa?

Tento typ platieb naďalej zostáva v ponuke. Klient si bude môcť zvoliť buď SEPA platbu, ako ju pozná dnes, alebo SEPA okamžitú platbu po splnení podmienok (najmä limit a výber banky zapojenej v schéme).

Je stanovený nejaký denný limit okamžitej platby? Je iný pre firmy a pre súkromné osoby resp. občanov? Môže sa v budúcnosti 100-tisícová hranica zvýšiť?

Maximálna výška transakčného limitu definovaná v Národnom pláne zavedenia okamžitých platieb na Slovensku je 100 tisíc eur. Individuálni účastníci schémy majú možnosť dohodnúť sa na ďalších podmienkach pre realizáciu okamžitých platieb, napr. zvýšiť maximálny limit pre okamžité platby.
Podľa prieskumu Európskej centrálnej banky realizovanom medzi poskytovateľmi platobných služieb zapojenými v rámci SEPA IP schémy, približne 30% poskytovateľov platobných služieb využíva možnosť vyššieho limitu. Väčšina poskytovateľov nemá potrebu navýšiť v súčasnosti stanovený limit, pričom v budúcnosti nie je zmena limitu vylúčená.

Ako zistím, či je platba zrealizovaná okamžite?

Ak ste si pri zadávaní platby zvolili možnosť okamžitej platby, bude naozaj zrealizovaná do niekoľkých sekúnd.

Ktoré banky sú zapojené v okamžitých platbách? 

Všetky, ktoré sú súčasťou jednotného európskeho priestoru (SEPA) a podporujú systém TIPS (medzibankový systém na spracovanie SEPA okamžitých platieb). Ich zoznam nájdete na stránke Európskej centrálnej banky.

Je okamžitá platba pre zapojené banky pravidlo alebo je potrebná špecifikácia pri tvorení platobného príkazu?

Okamžitá platba nemusí byť pravidlom. Niektoré banky si môžu vyžadovať ich potvrdenie.

Aký je poplatok za okamžitú platbu?

 • SEPA Okamžitá platba zadaná elektronicky (cez vybrané služby Nonstop banking) je zadarmo - v cene účtu, ak má klient VÚB konto so službou jednorazové online prevody – napr. VÚB Účet, VÚB Účet pre študentov a pre juniorov, VÚB Účet pre mladých, VÚB Účet Magnifica, alebo Transparentný účet.
 •  SEPA Okamžitá platba zadaná elektronicky (cez vybrané služby Nonstop banking), ak má klient iný typ účtu (napr. VÚB Senior, Základný bankový produkt (ZBP), Platobný účet so základnými funkciami (PAD) – 0,22 EUR.