Kontakt Internet banking IB Search ×

Nadlimitné operácie v inej mene ako je mena účtu

Operácie v inej mene ako je mena vášho účtu spracováva VÚB banka s kurzami podľa platného kurzového lístka, ak nemáte s bankou uzatvorenú zmluvu o FX obchodoch. 
Kurzový lístok je zverejnený na internetovej stránke www.vub.sk, príp. si ho môžete prezrieť priamo cez služby elektronického bankovníctva Internet banking, biznis banking alebo MultiCash. V prípade, ak platný kurzový lístok nemáte k dispozícii, s požiadavkou na informáciu o príslušnom aktuálnom kurze sa obráťte na zamestnanca pobočky.

Ak je vaša operácia v hodnote nad limit stanovený bankou, operácia bude spracovaná s použitím individuálneho kurzu. Každý Platobný príkaz sa na účely posúdenia nadlimitnej operácie hodnotí samostatne. Rovnako na vaše požiadanie vás zamestnanec pobočky bude o tomto kurze informovať. 
Aktuálne hodnoty nadlimitných operácií pre jednotlivé meny sú nasledujúce:

Mena  Hodnota 
EUR 30,000.00
AUD 49,000.00
CAD 45,000.00
CHF 33,000.00
CNY 245,000.00
CZK 770,000.00
DKK 220,000.00
GBP 26,000.00
JPY 3,600,000.00
HUF 9,500,000.00
NOK 290,000.00
PLN 130,000.00
SEK 300,000.00
USD 34,000.00
HRK 220,000.00
BGN 60,000.00
RON 140,000.00
RUB 2,200,000.00
TRY 180,000.00

platné od 3.9 2019