• Žiadny návrh

Zachránili sme ďalší historický skvost: Pozrite sa, kde sme opäť pomáhali!


Takmer rok a pol trvajúci náročný proces prerodu ukončil obdobie chátrania jedného z najvzácnejších barokových organov na našom území. Tomu predchádzali necitlivé, neodborné a nereštaurátorské zásahy v 70-tych rokoch min. storočia a naposledy v roku 2002, ktoré nezohľadňovali nutnosť jeho prinavrátenia do pôvodnej - barokovej zvukovej a technickej podoby. „Dnes možno povedať, že sa pre ďalšie generácie úplne zachovala baroková podstata tohto nástroja, ktorá spočíva v jeho pôvodnom barokovom píšťalovom fonde. Približne 91 % píšťalového fondu je totiž pôvodného, čo tento organ umiestňuje na prvé priečky významnosti na našom území a po jeho obnove ide o jedinečný autentický zvukový unikát,“ hovorí Matúš Kucbel, koordinátor projektu obnovy a organista z rímskokatolíckej farnosti Uľanka, pod ktorej správu spadá aj Špania Dolina.

Obrovský záujem verejnosti

Celý príbeh „znovuzrodenia“ sa začal rozhodnutím miestnej farnosti prihlásiť začiatkom roka 2018 tento posledný zachovaný, zvukovo autentický organ od majstra Podkonického do hlasovacej súťaže Poklady Slovenska. V rámci dlhodobej iniciatívy Nadácie VÚB išlo v tom ročníku práve o podporu záchrany týchto historických nástrojov. Organ v Španej Doline v očiach verejnosti jednoznačne vyhral. Spomedzi viac ako 58-tisíc hlasov zaslaných dokopy 9 hudobným nástrojom po celom Slovensku, sa za špaňodolinský organ postavilo takmer 20-tisíc ľudí. Vďaka tomu získal od Nadácie VÚB ako víťaz na svoju obnovu 30-tisíc eur.

Ďalšia budúcnosť

Vďaka obnove bude nástroj opäť plnohodnotne využívaný nielen počas organových festivalov zameraných na interpretáciu barokovej hudby, ale primárne počas bohoslužieb pre miestnych obyvateľov. „Ide o barokový hudobný nástroj, ktorý na Slovensku nemá páru. To, čo oslovuje a púta uši jeho poslucháčov, je práve historický zvuk typický pre barok. Toto obdobie je známe svojou mohutnosťou a pompéznosťou, pozornosť bola vtedy upriamená na inštrumentálnu interpretáciu hudby,” vysvetľuje organista Matúš Kucbel a dodáva: „Špania Dolina získava týmto jedinečnú historickú atrakciu, ktorá nemá ani vo vzdialenejšom okolí konkurenciu. Úspešné ukončenie projektu obnovy špaňodolinského organa si sľubuje pritiahnuť sem aj množstvo turistov. Sme radi, že okolo tohto nástroja sa už formuje aj nový hudobný ansámbel hudobníkov pôsobiacich v Banskej Bystrici.“

Priebeh obnovy

  • Obnova organa začala v júli 2018, kedy boli píšťalový fond, vzdušnice a hracia traktúra prevezené do českého Krnova, kde pod vedením reštaurátorov prebiehala ich obnova.
  • Na obnovu kovových píšťal bolo nutné namiešať presne tú istú historickú kovovú zliatinu, ktorá je už dnes atypická a veľmi vzácna (organový kov + meď) a z nej zhotoviť organový plech.
  • Namiesto pôvodného zámeru výroby novej vzduchovej sústavy došlo k zmene plánov. V podveží kostola boli šťastnou náhodou objavené pôvodné barokové mechy majstra Podkonického, ktoré boli dôkladne zreštaurované.
  • V českom Krnove zároveň pokračovala výroba repliky barokového hracieho stola, ktorého originál sa nezachoval.
  • Začiatkom júna 2019 sa začala posledná fáza obnovy - vysoko odborná, špecifická a umelecká práca intonovania viac ako 500 zreštaurovaných vzácnych barokových píšťal.

 

 

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.