• Žiadny návrh

VÚB banka začala rok 2023 výbornou výkonnosťou

VÚB banka dosiahla v prvom štvrťroku 2023 veľmi dobré výsledky z hľadiska obchodnej výkonnosti aj ziskovosti.

Z hľadiska finančných výsledkov celkové úverové portfólio VÚB dosiahlo v marci 2023 17,7 mld. eur (+6,8 % oproti marcu 2022) a celkové vklady klientov predstavovali 15,6 mld. eur (+12,4 % oproti marcu 2022).

VÚB dosiahla prevádzkový zisk 84,7 mil. eur, pomer nákladov a výnosov 41,93 % a čistý zisk 55,6 mil. eur, k čomu prispeli vyššie úrokové výnosy (dôsledok rastu základných sadzieb stanovených ECB, FED a ostatnými subjektami menovej politiky) a taktiež výnosy v oblasti predaja fondov a poistenia. Kapitálová primeranosť VÚB zostala silná. V marci 2023 predstavovala 18,69 %, čo je vysoko nad minimálnymi požiadavkami stanovenými Národnou bankou Slovenska.

„Rok 2023 sme začali skutočne veľmi dobre. Okrem obchodných výsledkov by som chcel vyzdvihnúť najmä dlhodobú finančnú stabilitu banky, keď kapitálová primeranosť VÚB patrí medzi najvyššie na trhu. Potešujúce sú pre nás medziročné nárasty úverového portfólia a vkladov naprieč všetkými segmentami, ako aj stabilizácia financovania nehnuteľností v aktuálnej trhovej situácii. Spomenul by som tiež zelenú pôžičku, ktorú klienti využívajú na dofinancovanie rekonštrukcií svojich nehnuteľností, aby znížili ich energetickú stopu. V mnohých nových ESG produktoch a službách určujeme na trhu trendy, čomu som skutočne veľmi rád. O túto oblasť sa zaujíma aj čoraz viac firemných klientov, ktorým pomáhame na ich ceste k udržateľným investíciám. Čo sa týka našich nadačných projektov, rozbehli sme nový ročník enviroceny Atlas a ocenenia Maľba. Tretí raz po sebe nás ocenil aj prestížny magazín Global Finance a opäť nám udelil cenu za Najlepšiu banku na Slovensku. Darilo sa nám takmer vo všetkých oblastiach, za čo chcem úprimne poďakovať všetkým svojim kolegom,“ povedal generálny riaditeľ VÚB banky Jozef Kausich. 

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.