• Žiadny návrh

 

VÚB banka začala rok 2022 dobrou obchodnou výkonnosťou a rozsiahlou pomocou pre Ukrajincov

VÚB banka dosiahla v prvom štvrťroku 2022 dobré výsledky z hľadiska obchodnej výkonnosti aj ziskovosti. Zároveň sa VÚB zapojila do rozsiahlej pomoci v súvislosti so začiatkom vojny na Ukrajine.

„Prvý štvrťrok priniesol dobré správy z hľadiska oslabenia pandémie, našej obchodnej výkonnosti a skvelé správy o ocenení VÚB ako Najlepšej banky na Slovensku za rok 2021 od prestížneho magazínu Global Finance. V rámci ESG stratégie sme po zelenej hypotéke spustili aj ďalší výhodný produkt pre klientov, a to zelený úver. Situácia na finančných trhoch sa v posledných mesiacoch zhoršila, čo sa odrazilo v silnej inflácii, vyšších cenách energií a rastúcich úrokových sadzbách.

Začiatok roka však priniesol aj niečo, o čom sme si mysleli, že už nikdy nezažijeme. Vojna, ktorá zasiahla nášho suseda Ukrajinu a prinútila milióny ľudí opustiť svoje domovy. Okamžite sme predstavili niekoľko možností, ako finančne podporiť neziskové organizácie poskytujúce pomoc Ukrajine, ako podporiť naše obce pri prijímaní utečencov a urobili sme všetky potrebné opatrenia, aby sme Ukrajincom uľahčili pobyt na Slovensku a postarali sa o nich. Zaviedli sme aj „buddy program“, ktorý umožnil našim zamestnancom aktívne pomáhať najmä rodinám kolegov zo sesterskej Pravex Bank. A na tento projekt som obzvlášť hrdý, za čo sa chcem všetkým veľmi pekne poďakovať,“ povedal Alexander Resch, generálny riaditeľ VÚB banky.

Z hľadiska finančných výsledkov celkové úverové portfólio VÚB dosiahlo v marci 2022 16,6 mld. eur (+8,9 % oproti marcu 2021) a celkové vklady klientov predstavovali 13,9 mld. eur (+8,9 % oproti marcu 2021). Mimoriadny nárast celkových aktív (20,8 % oproti predchádzajúcemu roku) spôsobil aj nový finančný nástroj ECB, TLTRO (Cielené dlhodobejšie refinančné operácie).

Skupina VÚB dosiahla prevádzkový zisk 45,0 mil. eur (nárast o 3,9 %), pomer nákladov a výnosov 55,30 % a čistý zisk 25,2 mil. eur. Kapitálová primeranosť VÚB zostala silná. V marci 2021 predstavovala 19,24 %, čo je vysoko nad minimálnymi požiadavkami stanovenými Národnou bankou Slovenska.

 

 

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.