• Žiadny návrh

VÚB banka vylepšila svoje obchodné výsledky, pokračuje vo financovaní udržateľných projektov a podpore klientov

Za tri štvrťroky 2022 VÚB banka dosiahla veľmi dobré výsledky z hľadiska obchodnej výkonnosti aj ziskovosti. VÚB zároveň pokračovala vo financovaní udržateľných projektov, v podpore firiem a samospráv.

„So zostávajúcimi mesiacmi tohto roka vidíme, že situácia na trhu je stále nepredvídateľná. V tomto náročnom ekonomickom prostredí sme však dokázali udržať veľmi dobré výsledky a priniesli sme aj niekoľko nových úspešných produktov a služieb. Som veľmi rád, že sme sa zodpovedne postavili ku krízovým udalostiam, ktoré tento rok zasiahli nielen Slovensko a angažujeme sa v oblasti diverzity a inklúzie, finančného vzdelávania, bezpečnosti či podpory kultúry a umenia. Pokročili sme aj v oblasti ESG - naše zelené pôžičky pomáhajú klientom dofinancovať rekonštrukcie domov, aby boli úspornejšie a zdravšie, nové úvery v oblasti cirkulárnej ekonomiky zas pomáhajú firmám a samosprávam investovať do udržateľných riešení. Okrem toho, že sami pracujeme na znížení uhlíkovej stopy, chceme naďalej podporovať výstavbu energeticky efektívnych budov a celkovo kvalitnú a užitočnú architektúru. Sme aktívni aj pri prepájaní štátu, firiem, odborníkov a neziskových organizácií v rámci našich eventov envirocena Atlas, Atlas Fórum a Atlas Talks. Nič z toho by sa nepodarilo, ak by všetci naši zamestnanci nedržali spolu ako jeden tím. Odráža sa to aj na čoraz vyššej spokojnosti našich klientov, na čo som veľmi hrdý,“ povedal Alexander Resch, generálny riaditeľ VÚB banky.

Z hľadiska finančných výsledkov celkové úverové portfólio VÚB dosiahlo v septembri 2022 17,5 mld. eur (+6,9 % oproti septembru 2021) a celkové vklady klientov predstavovali 14,2 mld. eur (+7,8 % oproti septembru 2021).

Skupina VÚB dosiahla prevádzkový zisk 166,7 mil. eur (nárast o 10 %), pomer nákladov a výnosov 50,80 % a čistý zisk 102 mil. eur (nárast o 16,4%, dosiahnutý najmä vyššími prevádzkovými výnosmi). Kapitálová primeranosť VÚB zostala silná. V septembri 2022 predstavovala 17,67 %, čo je vysoko nad minimálnymi požiadavkami stanovenými Národnou bankou Slovenska.

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.