• Žiadny návrh

VÚB banka dosiahla v roku 2022 skvelé výsledky

V roku 2022 po skončení pandémie čelila naša krajina viacerým mimoriadnym situáciám a aj pre VÚB to znamenalo množstvo výziev. Banka sa tak viac zamerala na udržateľnosť, pomoc ľuďom a podporu klientov a zároveň dosiahla veľmi dobré obchodné výsledky.

Celkové čisté úverové portfólio VÚB dosiahlo za rok 2022 17,5 miliardy eur (+5 % oproti decembru 2021) a celkové vklady klientov predstavovali 15,4 miliardy eur (+10,4 % oproti decembru 2021) so 49,6 % nárastom čistého zisku (najmä v dôsledku výrazne lepších úrokových výnosov v porovnaní s predchádzajúcim rokom).

VÚB banka dosiahla prevádzkový zisk 274,2 miliónov eur, pomer nákladov a výnosov 46,29 % a čistý zisk 169,5 miliónov eur. Kapitálová primeranosť VÚB zostala na vysokej úrovni a s hodnotou 19,21 % bola výrazne nad minimálnymi požiadavkami stanovenými Národnou bankou Slovenska.

VÚB banka, člen skupiny Intesa Sanpaolo, dosiahla v roku 2022 úspech vo viacerých oblastiach. Spolu s ďalšími dvoma bankami sme zaviedli okamžité platby pre klientov, prišli sme so zelenými pôžičkami prepojenými s Plánom obnovy a odolnosti EÚ či s bezplastovými kreditnými kartami. Pokračovali sme aj v rozširovaní samoobslužných zón a bezhotovostných pobočiek. Prostredníctvom Nadácie VÚB sme opäť rozdelili desiatky tisíc eur na rôzne zmysluplné a udržateľné projekty. Okrem pomoci utečencom z Ukrajiny sme pomáhali deťom z detských domovov či zo sociálne slabších rodín prostredníctvom darov, do ktorých boli zapojení aj zamestnanci VÚB. Spustili sme niekoľko projektov v oblasti finančného vzdelávania a podporili sme aj iniciatívu Inspiring Girls. VÚB sa darí aj v oblasti ESG, banka postupne smeruje k uhlíkovej neutralite a tomu zodpovedajú aj naše aktivity.

Našu jednoznačnú orientáciu na udržateľný rast a obozretné podnikanie ocenili aj odborníci z prestížneho Global Finance Magazine, keď VÚB ocenili ako Najlepšiu banku na Slovensku a udelili nám aj cenu za financovanie udržateľných projektov. Ocenenie získala aj naša banková aplikácia VÚB Mobil banking, keď získala 1. miesto v súťaži NAY Techbox 2022.

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.