• Žiadny návrh

VÚB Asset Management mení svoj názov na Eurizon Asset Management Slovakia


Eurizon je správcom aktív skupiny Intesa Sanpaolo a riadi VÚB Asset Management. Zmena názvu VÚB Asset Management na Eurizon Asset Management Slovakia je posledným krokom, ktorý dokazuje, že už dnes je dôležitým členom tohto významného globálneho správcu aktív. Ku koncu roka 2019 spravoval VÚB Asset Management na Slovensku približne 1,7 mld. Eur. Zároveň sa fondy Eurizon stali vlani najpredávanejšími zahraničnými fondami na Slovensku.

VÚB Asset Management pôsobí na Slovensku 20 rokov

Spoločnosť VÚB Asset Management (VÚB AM) pôsobí na slovenskom trhu kolektívneho investovania od roku 2000 a od začiatku je členom Slovenskej asociácie správcovských spoločností. Od roku 2008 spoločnosť Eurizon Capital S.A. (EC SA), sesterská spoločnosť VÚB AM, predáva na Slovensku svoje fondy s odbornou podporou VÚB AM cez VÚB banku. Jednoznačným dôkazom kvality fondov Eurizon je aj hodnotenie odborníkov. V januári 2020 na konferencii Fincentrum & Forbes Investícia roka 2019 sa stal Eurizon jedným z najviac oceňovaných - v konkurencii vyše 600 domácich a zahraničných fondov. Rozhodujúcim parametrom pre ocenenia bol najlepší pomer výkonnosti fondu voči jeho rizikovosti.

Marián Matušovič, CEO VÚB Asset Management hovorí: “Som hrdý na to, že sme pre Slovensko dosiahli v spoločnosti Eurizon vynikajúce postavenie. Je to dobrá správa predovšetkým pre našich klientov, ktorí sa rozhodli zveriť nám svoje investície a ťažiť tak z rozsiahlych znalostí investičných odborníkov tejto globálnej spoločnosti. Zmenu mena spoločnosti považujem iba za posledný symbolický krok pri vstupe do “rodiny” Eurizon. Osobne ma veľmi teší najmä vysoká etická a zodpovedná obchodná stratégie Eurizonu voči našej budúcnosti a životnému prostrediu.”

Slovensko koordinuje región Strednej a Východnej Európy

Významným míľnikom pre VÚB AM bol rok 2013. Na Slovensku bol vytvorený regionálny HUB pre strednú a východnú Európu (CEE HUB), s cieľom využiť know-how strednej Európy a koordinácie aktivít v oblasti asset managementu vo vzťahu k retailovým, ako aj inštitucionálnym klientom zahraničných bánk, ktoré sú kontrolované skupinou Intesa Sanpaolo v regióne. VÚB AM sa tak stal spolu s Luxemburskom, Veľkou Britániou, Hong Kongom a Čínou jedným z kľúčových riadiacich centier priamo napojených na materskú spoločnosť Eurizon Capital SGR. Už 7 rokov je tak VÚB AM vedúcou spoločnosťou zoskupenia, ktorá  kontroluje dcérske spoločnosti CIB Investments Fund Management (CIB IFM) so sídlom v Budapešti v Maďarsku a PBZ Invest so sídlom v Záhrebe v Chorvátsku.

Zodpovedné investovanie založené na dlhodobo udržateľnom raste s rešpektom k životnému prostrediu

Eurizon vyberá finančné nástroje, do ktorých investuje, s prihliadnutím na integráciu viacerých metodík zohľadňujúcich environmentálne, sociálne, správne (ESG) faktory, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie dlhodobo udržateľnej výkonnosti. Poslanie Eurizonu podčiarkuje dôležitosť proaktívnej interakcie so spoločnosťami, do ktorých sa investuje, s cieľom podporovať trvalo udržateľný rast a implementovať vysoké štandardy riadenia spoločností.

Eurizon zohráva jednu z rozhodujúcich úloh v rámci európskych správcov aktív pri podpore a rozvoji systému založenom na dlhodobo udržateľnom raste rešpektujúc naše životné prostredie. Bola prvou správcovskou spoločnosťou v Taliansku, ktorá už v roku 1996 priniesla na trh etické fondy. Na konci roka 2014 Eurizon podpísal talianske zásady správcovstva za zodpovedné uplatňovanie správnych a hlasovacích práv spoločností kótovaných na burze a v roku 2015 sa zaviazal dodržiavať zásady zodpovedného investovania (PRI). V tejto súvislosti distribuuje spoločnosť EC SA na Slovensku svoje investičné riešenia práve so zameraním na faktory ESG.

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.