• Žiadny návrh

Toto je deväť pamiatok, za ktorých záchranu môžete hlasovať

"


Ľudia si môžu vybrať jedno z deviatich, rokmi chátrajúcich diel a dať mu svoj hlas. Tohtoročné pamiatky vybrala do finále súťaže opäť nezávislá komisia odborníkov spomedzi takmer 270 zaslaných verejných nominácií. Situované sú naprieč Slovenskom – od Marianky pri Malackách až po Brežany v prešovskom okrese, či od Starej Ľubovne po Komárno. Víťaz hlasovania, ktoré prebieha na stránke www.nadaciavub.sk/poklady do 15. júna, dostane grant od Nadácie VÚB vo výške 30-tisíc eur na odborné zreštaurovanie.

Aj túto jar prebieha celoslovenská súťaž zameraná na riešenie nelichotivého stavu množstva pamiatok v našej krajine, na ktorých je vidno neúprosný „zub času“. Jej organizátor, Nadácia VÚB, pozýva verejnosť opäť rozhodnúť o tom, kde bude použitý pripravený grant. O tom, ktoré pamiatky majú šancu uchádzať sa o tieto financie, rozhodla komisia odborníkov z oblasti obnovy a reštaurovania. Vybrala ich spomedzi nominácií, ktoré mohol v prvej fáze predložiť ktokoľvek, komu nie je osud starobylých diel ľahostajný. Súťaž Poklady Slovenska sa dlhodobo zameriava na obnovu drobných stavieb, ucelených častí ich výzdoby ako aj vzácnych obrazov, sôch či iných umeleckých diel. Experti zrealizovali analýzu súčasného stavu všetkých nominácií, posúdili ich významnosť a historický kontext a pri odporúčaní finalistov prihliadali aj na odhadované nároky na nevyhnutné reštaurátorské práce.

Pamiatka s najvyššou podporou verejnosti získa grant na obnovu    

Grantový príspevok na odborné zreštaurovanie od Nadácie VÚB vo výške 30-tisíc eur získa na základe výsledkov hlasovania jedno z týchto finálových diel:   

  • drevený neskorobarokový reliéfny oltár sv. Jána Nepomuckého v kaplnke v Banskej Belej (okres Banská Štiavnica)
  • olejomaľba Cyril a Metod od talianskeho majstra Jeremiasa Bassiho zo začiatku 20. stor., umiestnená v Historickom múzeu SNM na Bratislavskom hrade
  • gréckokatolícky drevený kostolík sv. Lukáša z 18. stor. v obci Brežany (okres Prešov)
  • obraz Svadba cisára Františka I. z obdobia romantizmu v kláštore v Jasove (okres Košice)
  • pravoslávny ikonostas v chráme Uvedenia Bohorodičky v Komárne
  • exteriérové fresky medailónov v barokovej kaplnke Svätej studne v Marianke (okres Malacky)
  • interiérové neskorogotické fresky v kostole sv. Petra z Alkantary v Okoličnom (okres Liptovský Mikuláš)
  • baroková kazateľnica z rímskokatolíckeho kostola sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
  • gotické fresky zobrazujúce Ukrižovanie v románskej kaplnke hradu Uhrovec (okres Bánovce nad Bebravou)

Jediná verejná hlasovacia súťaž venovaná záchrane kultúrnych pamiatok na Slovensku funguje už 12 rokov. „Vnímame ako svoje poslanie zostať stáť aj v tejto dobe na jednom z dlhoročných pilierov našej nadačnej činnosti a tým je angažovanie sa za záchranu historického dedičstva. Sme radi, že tak ako my, majú záujem vidieť čoraz viac obnovených a zreštaurovaných pamiatok aj ľudia po celom Slovensku. Dôkazom je aj minulý ročník našich Pokladov Slovenska, kedy sa do rozhodovania o pridelenie nášho grantu zapojilo takmer 60-tisíc Slovákov a Sloveniek,“ hovorí predseda správnej rady Nadácie VÚB Alexander Resch. Nové kolo hlasovania prebieha od dnes do 15. júna prostredníctvom stránky www.nadaciavub.sk/poklady, kde nájdu záujemcovia aj bližší popis histórie a súčasného stavu jednotlivých diel.

Podarilo sa zachrániť doteraz

Nadácia VÚB pomohla v rámci tejto myšlienky obnoviť napríklad vitráže v Spišskej Kapitule, dielo Majstra Pavla z Levoče, Leopoldovu bránu v Komárne, renesančnú zvonicu v podtatranskej obci Vrbov, barokový organ v Španej Doline či historicky významný objekt Bajčiovskej veže v Oravskej Porube. V roku 2020 si víťazstvo vybojovali priaznivci obnovy vzácnych fresiek z prelomu období gotiky a renesancie v stredovekom kostole sv. Žofie v obci Dúbravica pri Banskej Bystrici.

"

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.