• Žiadny návrh

Svetový deň sporenia – Takmer 3000 detí hovorilo o zodpovednom narábaní s peniazmi

"


Spravovanie osobných financií a vytváranie optimálnej rovnováhy medzi spotrebou a úsporami je dôležitá súčasť života každého človeka. Je to jedna zo základných schopností, ktorú je potrebné rozvíjať už v ranom detskom veku. Popri rozprávaní o tejto téme v samotných rodinách tu svoju úlohu zohráva aj finančné vzdelávanie v školskom prostredí. Z tohto dôvodu vznikla v roku 1924 idea Svetového dňa sporenia. Tento deň sa pripomína 31. októbra.

Myšlienke Svetového dňa sporenia sa na Slovensku venuje aj VÚB banka. Robí tak v rámci globálnej iniciatívy svojej materskej skupiny Intesa Sanpaolo. V dňoch od 21. do 28. októbra sa spolu 55 zamestnancov banky, ktorí sa rozhodli absolvovať špeciálne školenie, stalo lektormi programu finančného vzdelávania na školách vo svojich regiónoch. Hodiny, ktoré viedli ako dobrovoľníci, boli prispôsobené jednotlivým vekovým skupinám detí a mladých ľudí od 6 do 16 rokov.

Počas návštev na školách odborníci z banky oboznámili mladšie deti v krátkosti s históriou peňazí, svetovými menami a vysvetlili napríklad aj to, prečo je dobré, aby si celé vreckové hneď neminuli, ale si z neho aj niečo odložili do pokladničky. Staršie deti sa zaujímali o nové trendy, ako si napríklad bezpečne spravovať vlastný bankový účet online alebo vybavovať platby prostredníctvom mobilného telefónu.

Deti počas hodín kládli aj veľa otázok, čomu sme sa potešili. Sme presvedčení, že naše návštevy v triedach  boli pre ne užitočné. Toto vyučovanie však bolo pre deti iba jednorazovým zážitkom. Kľúčovú úlohu v tejto oblasti zohrajú rodičia, ktorí by mali o zodpovednom prístupe k peniazom hovoriť so svojimi deťmi pravidelne, a to už od momentu, ako začnú dostávať prvé vreckové. V staršom veku by sa už deti mali naučiť zostaviť si aj vlastný jednoduchý plán, ako budú s peniazmi hospodáriť tak, aby si dokázali ušetriť aj na niečo hodnotnejšie, po čom túžia,“ radí Katarína Svačinová, manažérka internej komunikácie VÚB banky, ktorá zastrešovala dobrovoľnícky program a dodáva, že možnosť usporiadať tieto netradičné hodiny finančnej gramotnosti v spolupráci s ne-pedagógmi z bankového prostredia uvítali aj učitelia a riaditelia zapojených škôl.

Vzdelávanie na Slovensku ako súčasť celoeurópskej iniciatívy

Aktivity spojené so Svetovým dňom sporenia 2019 na Slovensku boli súčasťou medzinárodného programu, s ktorým prišla Intesa Sanpaolo, materská skupina VÚB. Spolu v 10 krajinách, kde táto banka pôsobí – či už priamo alebo prostredníctvom svojich dcérskych spoločností - sa v týždni od 24. do 31. októbra uskutočnilo množstvo vzdelávacích aktivít, didaktických výstav, tematických stretnutí, diskusií a workshopov zameraných na význam sporenia.

Program má názov „The Art of Saving“, pretože sporenie je tiež „umenie“, ktorému je možné sa naučiť a na ktoré sa dá, rovnako ako na všetky ľudské činnosti, nazerať aj z kreatívnej stránky. Autorom myšlienky je Múzeum sporenia v talianskom Turíne, ktoré toto svoje poslanie rozvinulo do rôznych vzdelávacích a voľnočasových aktivít pre všetky vekové skupiny detí aj dospelých.

Už niekoľko rokov spájame 31. október, Svetový deň sporenia, s myšlienkou, do ktorej sa snažíme zahrnúť  širokú verejnosť. Chceme poukázať na to, že sporiť znamená mať pozitívne očakávania od budúcnosti a projektov, ktoré sa raz rozhodneme uskutočniť. Z toho vychádza aj nápad zorganizovať týždeň plný rôznych aktivít a podujatí, ktoré pomôžu ľuďom lepšie si uvedomiť zodpovednosť pri spravovaní financií, a to nielen svojich vlastných ale aj tých, o ktoré sa delia so svojou komunitou. Sme veľmi hrdí na to, že sa nám podarilo zapojiť do tejto iniciatívy tak veľa rôznych úrovní a organizácií našej skupiny v Taliansku a aj zahraničí,“ hodnotí prezident skupiny Intesa Sanpaolo Gian Maria Gros-Pietro.

"

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.