• Žiadny návrh

Skupina VÚB v roku 2021: Udržateľný rast s dôrazom na podporu klientov

Rok 2021 sa vo VÚB banke niesol v znamení udržateľnosti a princípov ESG, digitalizácie a podpory klientov. Bol to aj rok, keď VÚB dosiahla dobré výsledky z hľadiska obchodnej výkonnosti a ziskovosti.


“Snažili sme sa čo najefektívnejšie pomáhať v čase rýchlych a neustálych zmien či problémov počas krízy, ktorá zasahovala stále hlbšie do všetkých oblastí - či už ide o zdravotníctvo, ekonomiku alebo životy nás všetkých. Bol to druhý rok po sebe, keď kľúčovou prioritou, okrem dobrých obchodných výsledkov, bolo zostať v bezpečí a zdraví. V oboch prípadoch sme odviedli skvelú prácu. Navyše sa nám podarilo rozšíriť paletu služieb poskytovaných na diaľku. Vďaka tomu sme dosiahli ďalší míľnik, jeden milión aktívnych používateľov nášho online bankovníctva.

VÚB sa v priebehu roka zamerala na implementáciu hodnôt ESG do nášho podnikania a v tejto oblasti sme dosiahli viacero úspechov, ako napríklad spoluvytvorenie Memoranda o trvalo udržateľnom rozvoji či participácia na ďalšom vývoji okolo Plánu obnovy a odolnosti. Pokračovali sme aj v rozširovaní aktivít Nadácie VÚB a iniciatívy Zelená banka, v rámci ktorej sme začali udeľovať prvú envirocenu Atlas a pripravili nové produkty pre klientov, ako je zelená hypotéka či investičný úver pre spoločnosť podporujúce udržateľnosť a cirkulárnu ekonomiku,“ vysvetľuje Alexander Resch, generálny riaditeľ VÚB banky.

Prostredníctvom Nadácie VÚB sme podporili 56 projektov v oblasti ochrany životného prostredia, záchrany kultúrneho dedičstva, umenia, charity a podpory rôznych komunitných iniciatív.

Našu orientáciu na udržateľný rast a obozretné podnikanie ocenili aj odborníci z prestížneho Global Finance Magazine, keď VÚB udelila ocenenia Najlepšia a najbezpečnejšia banka roka 2021 na Slovensku.

Z hľadiska finančných výsledkov dosiahlo celkové čisté úverové portfólio VÚB v decembri 2021 16,7 mld. EUR (+9,3 % oproti decembru 2020) a celkové vklady klientov predstavovali 14,0 mld. EUR (+7,4 % oproti decembru 2020). Nárast čistého zisku bol okrem silnej obchodnej výkonnosti spôsobený najmä zrušením bankového odvodu. Mimoriadny nárast celkových aktív (20,9 % oproti predchádzajúcemu roku) spôsobil aj nový finančný nástroj ECB, TLTRO (Cielené dlhodobejšie refinančné operácie).

Skupina VÚB dosiahla prevádzkový zisk 205,2 mil. eur, pomer nákladov a výnosov 53,01 % a čistý zisk 113,3 mil. eur. Kapitálová primeranosť VÚB zostala na vysokej úrovni a s hodnotou 19,51 % bola stále nad minimálnymi požiadavkami stanovenými Národnou bankou Slovenska.

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.