• Žiadny návrh

Rok 2022 bude v bankovníctve rokom elektronického podpisovania

V bankovníctve sú inovácie digitálnych riešení nevyhnutnosťou. Medzi tie najpopulárnejšie patria také, ktoré dokážu klientovi do veľkej miery vynahradiť čas strávený na pobočke. Medzi prvými sa to podarilo práve VÚB banke spolu s IT dodávateľom Disig a.s.

Výsledkom spolupráce je rozšírenie funkcionality aplikácie Biznis zóna. Tá slúži najmä pre firemných klientov banky, ktorí prostredníctvom nej majú možnosť elektronicky podpisovať väčšinu svojej dokumentácie. Riešenie funguje vďaka tzv. Disig QES Portálu. Ide o multiplatformové webové portálové riešenie, ktoré umožňuje podpísanie e-dokumentov v zmysle európskeho nariadenia eIDAS. Pre zaujímavosť, možnosť elektronického podpisovania ponúka svojim klientom aj VÚB Leasing, ktorý je integrovaný do materskej spoločnosti VÚB.

Aby nové riešenie spĺňalo maximálnu funkcionalitu, banka niekoľko mesiacov pred jeho spustením využívala tzv. DEMO Disig QES Portál. Jej požiadavkou bolo, aby zabezpečil elektronické podpisovanie akejkoľvek obchodnej dokumentácie, a to bez nevyhnutnosti osobného stretnutia.

Akceptácia kvalifikovaných elektronických podpisov, ktoré sú vo svete firemného bankovníctva úplnou novinkou, je podľa mňa najvýraznejším posunom v jeho digitalizácii. Boli implementované v úplne novej aplikácii Biznis Zóna, ktorá obsluhuje výlučne firemných klientov. V rámci nej sme už podpísali stovky dokumentov. Vďaka patrí nielen celému tímu VÚB banky, ale aj firme Disig a samozrejme i samotným klientom, ktorých dopyt po komunikácií na diaľku vzrástol hlavne počas pandémie,” hovorí Andrej Viceník, vrchný riaditeľ úseku Firemné bankovníctvo vo VÚB banke.

Banka mala pri implementácií Biznis Zóny viacero technických možností, ale pre zachovanie jednoduchosti zvolila prihlasovanie cez občianske preukazy. Dôvodom je aj to, že klienti sú takto zvyknutí komunikovať napríklad s Finančnou správou. Ďalšie požiadavky VÚB banky, ktoré boli zapracované zo strany Disig v novej aplikácii Biznis zóna sú:

 • Bezpečnosť – nakoľko ide o veľmi citlivé údaje v elektronickej komunikácii, dodávateľ dbal ako na bezpečnosť vlastného riešenia, tak aj na bezpečnosť na strane banky a jej klientov,
 • Hromadné podpisovanie – riešenie umožňuje jedným zadaním PIN kódu podpisovať viacero dokumentov naraz,
 • Prispôsobenie vzhľadu – samotné riešenie Disig QES Portál bolo po vizuálnej stránke prispôsobené korporátnemu dizajnu banky,
 • Integrácia s internými systémami banky – možnosť pridania funkcionality elektronického podpisovania do ďalších bankových aplikácií,
 • Rýchla možnosť nasadenia – z tohto dôvodu bol zvolený model Disig Cloud, a nie On-Premise variant riešenia,
 • Ďalšie inovácie – Disig QES Portál je pripravený na možnosť podpisovania mobilnými zariadeniami, ak bude v budúcnosti takáto požiadavka zo strany banky alebo jej klientov.

Zhrnutie výhod aplikácie Biznis zóna:

 • minimalizácia osobných návštev klientov na firemných obchodných centrách,
 • úspora času nielen pre klientov, ale aj obchodníkov,
 • flexibilnejšie riešenie požiadaviek klienta a šetrenie papiera, keďže dokumenty sú pripravené v elektronickej forme (zachovanie princípu zelenej banky),
 • dokumenty môžu byť podpísané a doručené do banky či klientovi kedykoľvek, bez obmedzenia tzn. v ľubovoľnom čase z ľubovoľného miesta.

  Vo veľmi blízkej budúcnosti plánuje VÚB banka pridať nové procesy súvisiace s bankovými potvrdeniami, úverovými kontraktmi, KYC dotazníkmi, ako aj indikatívne a záväzné ponuky.

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.