• Žiadny návrh

Novinky v mobilnej aplikácii VÚB opäť aj na základe zákazníckych podnetov

V súčasnosti stále rastie záujem o modernú formu spravovania osobných financií, už približne 48% klientov VÚB, ktorí využívajú internet banking, využíva aj mobilnú aplikáciu. Práve preto VÚB banka do aktualizácií prináša vylepšenia, ktoré si klienti žiadajú a teda je predpoklad, že ich budú aktívne využívať.

Zjednodušenie aktivácie Mobil bankingu
Po novom si bude možné aktivovať mobilnú aplikáciu už len priamo v Mobil bankingu, čiže nový klient si nebude musieť po zriadení služieb elektronického bankovníctva (Nonstop banking) zmeniť prvotné jednorazové heslo cez Internet banking. Aktiváciu Mobil bankingu bude možné urobiť napríklad už aj priamo na pobočke, kde pracovníci klientovi priamo ukážu prácu s aplikáciou a vysvetlia mu jej ovládanie.

Rozšírené možnosti filtrovania a vyhľadávania
Novinkou je aj možnosť filtrovať transakcie podľa IBAN čísla účtu, informácie pre príjemcu a variabilného symbolu. Pričom pri IBANe bude potrebné zadať celé číslo účtu a pri variabilnom symbole a poznámke  bude dostupné  fulltextové vyhľadávanie.

Zároveň sa rozšíri možnosť vyhľadávať platobných partnerov v zozname partnerov aj pri zadávaní platby, čo zrýchli prácu s aplikáciou.

Na základe požiadaviek od používateľov bola do aplikácie implementovaná aj aktualizácia po zmene zostatku. Odteraz prebehne aktualizácia po zmene zostatku na účte bez potreby odhlásiť sa a znova prihlásiť do aplikácie. Stačí na domovskej stránke potiahnuť prstom po obrazovke zhora nadol ako je to bežné aj pri iných aplikáciách.

Nová sekcia
Do aplikácie pribudne aj nová sekcia s názvom nový produkt. V rámci tejto sekcie budú mať klienti k dispozícii katalóg produktov VÚB banky a budú si môcť vybrať produkt podľa svojich aktuálnych potrieb. V prípade záujmu zo strany klienta sa vygeneruje posun na pobočku. Ak je možné online zriadenie produktu, tak klient bude mať automaticky k dispozícii aj takúto možnosť.

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.