• Žiadny návrh

Nástup e-mobility vo firmách nezastavia ani vysoké ceny energie

Pandémia, problémy s polovodičmi aj vysoké ceny komodít pribrzdili biznis, investície či inovácie firiem. Naštartovať ho pomôže aj strategická spolupráca.

Protipandemické opatrenia, koronakríza, nedostatok polovodičov, autodielov, no aj problémy s logistikou síce načas ubrzdili biznis, mobilitu a investície firiem, ako sa však zhodli odborníci na tlačovej konferencii v Bratislave „Na ceste k zelenej mobilite: Naštartujme firmy vo všetkých regiónoch Slovenska“, nástup e-mobility vo firmách nezastavia ani terajšie vysoké ceny energií či ďalšie prekážky. Pomôcť k tomu má aj strategická spolupráca silných hráčov na trhu. „Ide nielen o možnosti financovania, ale aj možnosti podpory cez e-mobility Ekosystém, ktoré firmám výrazne pomôže pri presadzovaní zelenej mobility,“ skonštatovala na stretnutí s novinármi výkonná riaditeľka Business Lease Slovakia Lucia Čišková.

Plán obnovy

Pandémia na jednej strane načas utlmila aktivitu a investície firiem, ako aj ich mobilitu, na druhej strane sa do popredia dostala snaha čo najefektívnejšie využívať finančné prostriedky, a to aj cestou digitalizácie a automatizácie procesov a inovácií. „Štát v rámci plánu obnovy tiež vedie firmy týmto smerom. Práve z týchto dôvodov firmy hľadajú voľný kapitál a úsporu nákladov v činnostiach, ktoré nie sú ich core biznisom,“ podotkla Lucia Čišková.

Firmy pritom potrebujú naštartovať nielen biznis, ale aj mobilitu, no pretrvávajúci nedostatok čipov či autodielov zvyšuje čakacie doby na nové vozidlá, a tiež už niekoľkokrát za ostatné mesiace zvýšil aj ich ceny. „Z 2,4 milióna vozidiel bolo ku koncu roka 2021 takmer 130 000 osobných a úžitkových áut financovaných z cudzích zdrojov. Podiely medzi jednotlivými formami finančný, operatívny lízing a úver sú veľmi porovnateľné. Najväčší podiel má historicky stále finančný lízing, ktorý však medziročne zaznamenal výrazný pokles, a to o 6,2 %. Ako jediný rástol operatívny lízing, a to medziročne o 1,2 %,“ spresnila Lucia Čišková. Práve operatívny lízing umožňuje outsourcovať nielen zdroje na obstaranie, ale aj prevádzku vozidla. Už vlani len Business Lease vzrástol počet zákazníkov o 43 %, pričom polovica z nich prechádzala z nákupu áut v hotovosti do nákupu na operatívny lízing. „Máme zároveň zákazníkov, ktorí sa rozhodli pre kombinované riešenie. Časť vozidiel z vozidlového parku obmenili za nové na operatívny lízing a druhú časť dali do našej správy s cieľom ušetriť na finančných a administratívnych nákladoch. Málokto vie, že takéto riešenie je k dispozícii aj pre vlastné staršie vozidlá firiem,“ podotkla. 

Strategický impulz

Aj preto impulz nájsť potrebné zdroje na obmenu firemných fleetov bez potreby utápať vlastný kapitál by malo dať strategické partnerstvo Business Lease a VÚB banky. To prináša firmám do všetkých regiónov Slovenska možnosť si priamo cez pobočku obstarať vozidlo na operatívny lízing. „Vďaka strategickému partnerstvu s Business Lease sme dnes oveľa bližšie ku klientom v rámci celého Slovenska, ako sme kedy boli,“ hovorí Andrej Viceník, výkonný riaditeľ divízie korporátneho bankovníctva VÚB Banky. Synergický efekt by mal priniesť firmám lepšie a kvalitnejšie služby, rozšírenie ponuky financovania osobných motorových vozidiel nielen v segmentoch stredných a veľkých firiem, ale aj v segmente malého podnikania. „Podnikateľské subjekty môžu od nás očakávať kvalitné poradenstvo vo všetkých regiónoch Slovenska pri výbere najvhodnejšej formy financovania, pomoc pri výbere vozidla, ako aj zabezpečenie všetkých servisných úkonov spojených s prevádzkou vozidla. Vďaka Business Lease vieme „odbremeniť“ klientov od riešenia rôznych úkonov, ktoré súvisia so správou vozidlového parku, a tak im vytvoriť priestor na činnosti, ktoré priamo súvisia s ich podnikateľskou činnosťou,“ podotkol.

To by malo pomôcť k ďalšej akcelerácii rastu operatívneho lízingu: „VUB Banka je druhá najväčšia banka na Slovensku a ako prvá sa rozhodla skvalitniť produkt operatívneho lízingu a dostať ho bližšie k zákazníkom. Doteraz firmy pri konzultácii so svojim bankovým špecialistom tento produkt nedostávali, nakoľko to bola úloha divízie lízingu, ako je to v iných bankách. Novinka je, že VUB prináša s Business Lease unikátny model. Klienti budú môcť pod jednou strechou riešiť potreby na financovanie firmy, bankové účty a odteraz aj svoju mobilitu,“ dodala Lucia Čišková.

Priestor pre elektromobilitu

Business Lease je zároveň spolu so spoločnosťami GreenWay a Greenlodgy zakladajúcim členom e-mobility EKOSYSTÉMU na Slovensku, ktorý umožňuje poskytnúť firmám komplexnú ponuku elektrifikovaných vozidiel na operatívny lízing, pri ktorom prefinancujú len rozdiel medzi obstarávacou a zostatkovou hodnotou vozidla, pričom im ponúka aj riešenia nabíjacej infraštruktúry, reportingu a možnosti dodávok zelenej energie.

Rastúce ceny energií, samozrejme, vyvolávajú otázniky v rýchlosti nábehu elektromobility vo firmách. Ako však vysvetlil Peter Kálman, zakladateľ a výkonný riaditeľ Greenlogy, prechod na elektromobilitu podľa neho výrazne nepribrzdia ceny energií. Najmä keď súbežne rastú aj ceny fosílnych palív. „V tejto chvíli sú pre rozhodnutie kľúčové tri faktory: obstarávacia cena vozidla, dojazd a dostupnosť nabíjania. Všetky tri faktory sa vyvíjajú pre spotrebiteľa pozitívnym smerom. Turbulencia na trhu s energiami tu nebude navždy, všetci vieme čo je primárnym dôvodom tejto situácie. Navyše spoločnosti alebo domácnosti, ktoré majú možnosť si inštalovať fotovoltiku, alebo iný obnoviteľný zdroj energie, nebudú riešiť, či cena energií stúpa. Vyrobia si ju jednoducho sami,“ skonštatoval Peter Kálman.

Práve e-mobility Ekosystém firmám umožní využívať zelenú energiu do nabíjačiek, aj vytvoriť ďalšie energetické zdroje z obnoviteľných zdrojov, napríklad zo slnka cez fotovoltaické panely. „Samozrejmosťou je aj reporting, ktorý klient musí adaptovať pri prechode na elektrifikovaný fleet. Bude potrebovať rozlíšiť náklady minuté na čerpacích staniciach, náklady na nabíjanie a tiež rozlíšiť nabíjanie doma, vo firme alebo na verejnej nabíjacej infraštruktúre,“ vysvetlila Lucia Čišková.

Podľa prevádzkového riaditeľa GreenWay Michala Mydla sa až 80 % nabíjania uskutočňuje doma alebo v práci, kde je tak možné dosiahnuť priaznivú cenu za 1 kW elektrickej energie. „Zvyšných 20 % sa realizuje vo verejnej sieti, kde zas GreenWay napríklad ponúka zákazníkom veľmi výhodné ceny v troch programoch,“ vysvetlil. Práve rýchlosť nabíjania od pomalého až po ultra rýchle má vplyv na cenu. „Platí úmera, čím rýchlejšie nabíjanie, tým vyššia cena za 1 kW elektrickej energie,“ dodal Michal Mydlo.

Podpora infraštruktúry

Pokiaľ ide o infraštruktúru, na rozdiel od uplynulých rokov chce Ministerstvo hospodárstva SR v rámci plánu obnovy podporiť na Slovensku práve výstavbu nabíjacej infraštruktúry, a to v desiatkach miliónov eur  - od ultra rýchlych nabíjacích staníc na diaľniciach a rýchlostných cestách, cez rýchle a pomalé AC nabíjačky v mestách, až po výstavbu nabíjačiek pre podnikateľské účely, kam by malo smerovať viac ako 9 miliónov eur. „Ministerstvo hospodárstva tiež do parlamentu predkladá 16 opatrení na podporu elektromobility, medzi ktorými sú konkrétne výhody pre vlastníkov áut so zelenými ECV,“ skonštatoval Michal Mydlo. Len GreenWay má v tomto roku v rámci verejnej infraštruktúry naplánovanú výstavbu 60 nabíjacích staníc, z ktorých bude 45 DC a 15 AC. Pre zákazníkov pritom už teraz ponúka aj aplikáciu, ktorá ukazuje dostupnosť vlastných a partnerských staníc, aj staníc roamingových partnerov, vrátane ZSE.

Ťahúni elektromobility? Je ich viacero

Nateraz už záujem o elektromobilitu vidieť zo strany medzinárodných firiem pôsobiacich na Slovensku, ktoré zavádzajú stratégie ESG – Environmental, Social and Corporate Governance a budú dokladovať svoje aktivity v tejto oblasti voči financujúcim bankám. Všetky vozidlá s emisiami 50g/km a nižšie budú totiž zaradené do osobitného reportingu.

Štatistiky však tiež nepustia. Na Slovensku je celkovo registrovaných 2,4 milióna vozidiel s priemerným vekom 15 rokov. Aj to bude tlačiť elektromobilitu vpred. „Zvýšený dopyt po elektromobiloch vidíme už teraz vo všetkých sektoroch, aktuálnymi „ťahúňmi“ trhu sú importéri a díleri automobilov, stavební developeri, ktorí umiestňujú nabíjaciu infraštruktúru v nových projektoch, kuriérske a logistické firmy, ako aj pomaly sa zotavujúci sektor HoReCa,“ podotýka Michal Mydlo. Práve firmy si podľa neho budú pri obnove svojich fleetov už viac vyberať plugin hybridné alebo čisto elektrické autá.

Mýty elektromobility

Horšia uhlíková stopa

Jedným z najväčších producentov CO2 je doprava. Môžeme určite diskutovať o produkcii CO2 pri výrobe elektromobilu a klasického automobilu, ale následná prevádzka elektromobilu je jednoznačne uhlíkovo pozitívna. Predstavme si, koľko CO2 vyprodukuje spaľovák za 10 rokov prevádzky, a koľko elektromobil. Navyše, ak sa drvivá časť áut pohybuje hlavne v mestách, tam je rozdiel gigantický.

Elektrobatéria je ekozáťaž

Už teraz sa zvyšuje jej kapacita, zvyšuje sa miera recyklácie, zvyšuje sa možnosť použiť batériu z elektromobilu po „životnosti“ v iných batériových zariadeniach. To všetko znižuje dopad na životné prostredie. Navyše, ak je sektor zaujímavý, priťahuje nové investície, vedcov, ktorý ten dopad na životné prostredie budú ďalej znižovať, a samotnú technológiu zlepšovať v oblastiach výkonu, životnosti  či použitia iných materiálov.

Neekologická výroba energie

Na výrobu elektrickej energie sa v mnohých krajinách využíva uhlie, ktoré má veľkú uhlíkovú stopu, no podiel obnoviteľných zdrojov energie (OZE) bude skokovo rásť. Samozrejme, je to individuálne v jednotlivých krajinách EÚ, aj podľa toho, na aké typy OZE majú predpoklady, alebo surovinovú základňu. Zakladateľ a výkonný riaditeľ Greenlogy Peter Kalman vidí priestor aj pre jadrovú energetiku, avšak v trochu inej podobe, ako ju poznáme dnes - čiže menšie, investične dostupnejšie modulárne reaktory, zaujímavé aj pre privátny sektor. Hoci uhlie nateraz dostalo istú váhu, v oblasti energetiky je mŕtve. Navyše prevádzka OZE alebo jadrová energetika je lacnejšia ako s fosílnymi palivami, takže aj toto hrá proti uhliu a plynu.

Podpora nabíjacej infraštruktúry

29,64 miliónov eur chce z Plánu obnovy investovať Ministerstvo hospodárstva do výstavby 228 ultra rýchlych nabíjacích staníc, a to s výkonom nad 150 kW, na 40 lokalitách na slovenských diaľniciach a rýchlostných cestách

10,24 milióna eur chce Ministerstvo hospodárstva investovať do výstavby 200 rýchlych nabíjačiek s výkonom 50 kW a viac, a 1300 pomalých AC nabíjačiek v slovenských mestách

9,08 milióna eur Ministerstvo hospodárstva investuje do výstavby nabíjačiek pre podnikateľské subjekty

Ministerstvo hospodárstva tiež do parlamentu predkladá 16 opatrení na podporu elektromobility, medzi ktorými sú konkrétne výhody pre vlastníkov áut so zelenými ECV.

GreenWay má v roku 2022 v rámci verejnej infraštruktúry naplánovanú výstavbu 60 nabíjacích staníc, z ktorých bude 45 DC a 15 AC. 

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.