• Žiadny návrh

Najsofistikovanejší investičný nástroj InvestPlan

"

Pri všeobecne nízkych úrokových sadzbách je investovanie do fondov najvýhodnejšou formou zhodnotenia peňazí. Nová služba ponúka klientom možnosť rozložiť si finančné aktíva ešte efektívnejšie ako doteraz, a to nielen jednorazovo ale dlhodobo. Vďaka InvestPlanu sú totiž investície každého klienta podrobne monitorované prostredníctvom sofistikovanej aplikácie. „Jednou z najväčších výhod služby InvestPlan je využitie know-how skupiny Intesa Sanpaolo a expertízy viac ako 200 správcov portfólií spoločnosti EurizonCapital SA. Na rozdiel od iných služieb na trhu, pri InvestPlane má klient výhodu nadnárodnej skupiny,“ hovorí Peter Dudák, riaditeľ Odboru prémiových klientov a privátneho bankovníctva VÚB banky. Model obsluhy v rámci InvestPlanu vyžaduje pre banku špeciálnu licenciu pre poskytovanie služby investičné poradenstvo.

Služba InvestPlan zbavuje klienta starostí z nutnosti sledovania svojej investície. „Klient má svoje investície neustále pod kontrolou, pretože osobný bankár v prípade doporučenej zmeny portfólia klienta kontaktuje a odporučí mu vhodné riešenie. Odporúčania z aplikácie InvestPlan totiž vždy zohľadňujú aktuálnu situáciu a prognózy na finančných trhoch tak, aby boli v súlade s osobnými cieľmi a investičným profilom klienta,“ uvádza Barbora Štubňová, vedúca Oddelenia depozít a investícií VÚB banky.

InvestPlan v praxi

InvestPlan od VÚB banky je novou šancou pre Slovákov, ktorí hľadajú ideálne riešenie, ako zhodnotiť svoje úspory. Východiskom k navrhovaným riešeniam je analýza potrieb klienta prostredníctvom dotazníka. V ňom banka posúdi finančnú situáciu, investičné potreby, znalosti, ale aj postoj k riziku. Výsledkom je individuálny investičný profil klienta, podľa ktorého aplikácia InvestPlan navrhne optimálne rozloženie investičného portfólia. Systém viacerých pravidelných kontrol zabezpečí vysokú ochranu pri investovaní. Klient môže v internetbankingu sledovať výkonnosť fondov, ktoré má v portfóliu samostatne. Ak chce zistiť výkonnosť svojho portfólia ako celku, je mu vždy k dispozícii osobný bankár.

Slováci investujú mesačne v priemere 35 eur

Väčšinu úspor majú Slováci na účtoch. Najčastejšie ide o rôzne formy sporiacich účtov, termínované vklady či vkladné knižky. V nich a hotovosti majú spolu 60% svojich finančných aktív, čo je dvojnásobok priemeru krajín Európskej únie. Naopak, do akcií priamo Slováci investujú len necelé percento svojich úspor, zatiaľ čo priemerný Európan má v akciách až 19% svojich finančných aktív. Zaostávame aj v budovaní dôchodkového sporenia a životného poistenia, kde máme 21% svojich aktív, zatiaľ čo priemerný Európan takmer 40%.

Najviac sme si podobní v zhodnocovaní úspor cez podielové fondy. V nich máme 8% svojich finančných aktív, čo je rovnaký podiel ako v priemere EÚ, ale aj v susednej Českej republike a len o niečo menší podiel ako v Maďarsku či Rakúsku. V absolútnej výške investovaných prostriedkov však aj za týmito krajinami výrazne zaostávame, pretože objem finančných aktív na obyvateľa je na Slovensku stále veľmi nízky. A to platí nielen v porovnaní s priemerom eurozóny, kde sme na úrovni necelej jednej pätiny (19% v 3Q18), ale aj voči susednej Českej republike, kde dosahujeme necelé tri pätiny ich objemu finančných aktív na obyvateľa (58% v 3Q18).

Osobné finančné aktíva, porovnanie naprieč európskymi krajinami (eur/obyvateľ, 3Q2018)

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.