• Žiadny návrh

Kvalitné finančné plány, profesionálny vzťah a poradenstvo je to, na čo sa sústredíme

Prečo VÚB banka vytvorila segment Magnifica?
Slovenský trh sa dynamicky rozvíja a s ním aj finančné potreby našich klientov. Banka tak v správnom momente vytvorila segment, aby mohla presnejšie cieliť na jeho špecifické potreby, kde hlavnou pridanou hodnotou je osobná starostlivosť banky o osobné financie. Využili sme pritom aj poznatky našej materskej spoločnosti, ktorá má v tejto oblasti dlhoročné skúsenosti.  Navyše už teraz vidíme, že klientom to prináša pridanú hodnotu, prostredníctvom pozitívnych odoziev, ale aj prostredníctvom zvýšenia aktivít klienta s bankou.

Čo je hlavným cieľom segmentu Magnifica?
Ide primárne o špecifický prístup pre spravovanie osobných financií klienta. Z našich prieskumov vyplýva, že jednou z najdôležitejších vecí, ktorú afluentný klient hľadá je osobný bankár, ktorý mu vie poskytnúť finančné riešenie šité na mieru a systematickú starostlivosť o osobné financie.  
Cieľom teda nie je klientovi ponuknúť len jednoduché zvýhodnenia produktov, ale aj správne finančné nastavenie a orientáciu, ktoré prinášajú dodatočný výnos a teda atraktívne zhodnotenie úspor.

Aké nadštandardné služby prináša Magnifica svojim klientom?
Všetko sa to začína vypracovaním finančného plánu klienta v pohodlí našich špecializovaných Magnifica centrách alebo Magnifica pobočkách. Mnohí klienti ani netušia, aký dôležitý moment to je. Finančný plán nie je len jednoduchým odrazom objemu financií, ktorým klient disponuje. Odhaľuje vhodnosť nastavenia ich štruktúry vzhľadom na klientove aktuálne a budúce potreby, pripravenosť klienta čeliť očakávaným, ale aj neočakávaným finančným výzvam. Odhaľuje skryté rezervy, či už v pozitívnom (napr. lepšie zhodnotenie zdrojov) alebo negatívnom význame. Správne pripravený finančný plán klienta podstatným spôsobom definuje kvalitu a zmysluplnosť vzťahu medzi bankou a klientom. Pre klientov Magnifica je samozrejmosťou zrýchlené schvaľovanie žiadosti o hypotéku a k dispozícii majú viaceré produktové benefity.

Čo zaujímavé ponúknete Magnifica klientom?
VÚB banka sa rozhodla posunúť vzťah osobného bankára a klienta na vyššiu úroveň. Od konca minulého roka poskytujeme na vybraných Magnifica centrách investičné poradenstvo podporené sofistikovaným nástrojom. Klient tak má jedinečnú možnosť vidieť alternatívne zhodnotenie jeho finančných prostriedkov. Vzhľadom na zložitosť finančných trhov tak získa profesionálne odporúčania. Kvalitné finančné plány, profesionálny vzťah a poradenstvo je to na čo sa sústredíme. Ide nám o to, aby nám klient ako dôveryhodnému finančnému partnerovi zveril svoje financie a my sa postaráme o ich správu a všetko čo s tým súvisí a navyše na jednom mieste.

Ktorý z benefitov, ktoré Magnifica ponúka svojim klientom považujete za TOP a prečo?
Ako som už spomínal, v súčasnosti sa najviac sústredíme na investičné poradenstvo. Významne nás odlišuje od konkurencie v tomto segmente a prináša klientovi pridanú hodnotu. Málokto si uvedomuje jeho zložitosť, pretože zahŕňa v sebe legislatívne požiadavky, kvalitné portfólio produktov, profesionalitu osobného bankára a podporu unikátneho softvérového riešenia.

Žijeme v období, v ktorom silnie digitalizácia. Chystá Magnifica nejaké novinky aj v tomto smere?
Už v tejto chvíli môžu klienti Magnifica využívať mobilnú aplikáciu, ktorej koncept je jedinečný. Unikátnosť spočíva v tom, že je v maximalnej miere prispôsobená klientovi. Tento koncept prinášame prémiovým klientom ako jediní na slovenskom bankovom trhu. Podobné novinky pripravujeme aj v internet bankingu, a to už čoskoro.

Plánujete aj ďalšie novinky v rámci segmentu Magnifica?
Novinkou, ktorú teraz prinášame je investičné poradenstvo. Jeho spustením však naše úsilie nekončí. Nesutále pracujeme na vylepšeniach a nových funkcionalitách, pretože chceme byť lídrom v danej oblasti pre vás – našich klientov.  

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.