• Žiadny návrh
Investície

Investujte do svojej budúcnosti

Ak ste ešte nezačali, teraz je ten správny čas. Doba sa mení a jediná istota, ktorú máme sme my sami. Preto myslite na svoju budúcnosť a investujte nielen do svojho podnikania, ale aj do seba. Vieme Vám, ako súkromnej osobe, pripraviť investičné portfólio na mieru so službou InvestPlan *. A taktiež Vám môžeme okrem Podnikateľského finančného plánu nastaviť aj Váš Osobný finančný plán, ktorý Vám môže pomôcť mať svoje financie pod kontrolou aj v rámci osobného či rodinného rozpočtu.

21/03/2023

So službou InvestPlan bude o Vaše financie dobre postarané a môžete ich rozumne a efektívne zhodnocovať. Zabezpečíme pre Vás kontrolu portfólia na niekoľkých úrovniach a naše odporúčania budú vždy zohľadňovať Vašu aktuálnu situáciu na finančných trhoch a Vaše osobné ciele v oblasti investovania. Okrem toho budeme pravidelne vyhodnocovať vhodnosť Vášho portfólia jeho kontrolu na niekoľkých úrovniach, napr.:

  • Optimálne rozloženie - rozloženie portfólia do vkladových, sporiacich a investičných produktov podľa Vašich potrieb.

  • Rizikovosť portfólia - sledujeme, či rizikovosť portfólia nepresiahne max. limit, ktorý je priradený k Vášmu rizikovému profilu (na základe vyhodnotenia investičného dotazníka).

  • Vhodnosť portfólia - sledujeme a vyhodnocujeme vhodnosť portfólia aj  z viacerých ďalších pohľadov (napr. zložitosť produktov,  koncentrácia na emitenta apod.).

Viac o InvestPlane nájdete na našej stránke: InvestPlan - Investičný plán k vášmu investičnému cieľu | VÚB banka (vub.sk).

Ak však chcete mať svoje financie pod úplnou kontrolou, mali by ste zvoliť správnu kombináciu hospodárenia, sporenia a investovania. V rámci komplexného bankovníctva vo VÚB máte k dispozícii možnosť získať sofistikovanejší prístup a personalizované služby nie, len špecialistu pre podnikateľov ako podnikateľ, ale aj osobného bankára ako súkromná osoba a využívať tak aj výhody nášho nadštandardného segmentu MAGNIFICA.

Váš osobný bankár, ako Váš partner v oblasti osobných financií Vám pomôže s manažovaním Vašich finančných prostriedkov, optimalizuje Vaše bankové produkty a informuje Vás o novinkách a výhodách. Vypracuje  bezplatne Váš Osobný finančný plán a navrhne efektívne zabezpečenie Vašich potrieb a záujmov. Bude Vašou kontaktnou osobou, s ktorou sa môžete stretnúť či už v pohodlí Magnifica centra alebo aj z pohodia domova cez videohovor.

Využite náš nadštandardný prístup k Vašim financiám, či už v rámci investovania, sporenia, nastavenia podnikania alebo domáceho hospodárenia. Viac informácií nájdete na: Magnifica – jedinečná starostlivosť a osobný bankár | VÚB banka (vub.sk).

* služba InvestPlan predstavuje investičnú službu investičné poradenstvo podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch).

S investovaním je spojené aj riziko. Hodnota investícií môže rásť, stagnovať alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti.  Tento materiál predstavuje marketingovú komunikáciu vypracovanú spoločnosťou VÚB, a.s. Informácie o investičných službách vrátane upozornení v súvislosti s rizikami spojenými s investíciami vo finančných nástrojoch, vrátane dokumentov, ktoré by ste mali zvážiť pred prijatím konečného investičného rozhodnutia, nájdete na www.vub.sk a na všetkých predajných miestach VÚB, a.s.

 

Zdielať

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.