• Žiadny návrh

Finančné výsledky VÚB banky za prvý štvrťrok 2024

Z pohľadu finančných výsledkov, celkové čisté úverové portfólio VÚB dosiahlo v marci 2024 18,7 miliardy eur (+5,4 % oproti marcu 2023) a celkové vklady klientov predstavovali v marci 2024 16,3 miliárd eur (+4,7 % oproti marcu 2023). VÚB banka dosiahla prevádzkový zisk 118,9 miliónov eur, pomer nákladov a výnosov 35,86 % a čistý zisk 63,7 miliónov eur. Kapitálová primeranosť VÚB zostala na vysokej úrovni a s hodnotou 20,10 % bola výrazne nad minimálnymi požiadavkami stanovenými Národnou bankou Slovenska.

Rok 2024 sme začali skutočne veľmi dobre. Okrem obchodných výsledkov by som chcel vyzdvihnúť najmä dlhodobú finančnú stabilitu banky, keď kapitálová primeranosť VÚB patrí medzi najvyššie na trhu. Potešujúce sú pre nás medziročné nárasty úverového portfólia a vkladov naprieč všetkými segmentami, ako aj postupné oživenie hypotekárneho trhu. VÚB je modernou a inovatívnou bankou a v tomto duchu sme nastavili aj našu stratégiu. Rásť chceme v retaili, tiež v SME a zlepšovať pozíciu chceme aj v oblasti ESG, kde už teraz patríme medzi lídrov. Je to aj vďaka synergii s našou materskou skupinou Intesa Sanpaolo. Zameriavame sa na aj na small biznis, mladých klientov a aflluentov v rámci Magnifica, pokračujeme v digitalizácii, príprave našej novej bankovej aplikácie, pričom tá súčasná vyhrala opäť cenu magazínu Techbox za najlepšiu bankovú aplikáciu na trhu.
Čo sa týka našich nadačných projektov, rozbehli sme nový, už 4. ročník enviroceny Atlas a ocenenie Maľba. Stali sme sa zároveň partnerom unikátneho vedecko-hudobného festivalu Starmus, ktorý na Slovensko pritiahne slávnych vedcov, astronautov a hudobníkov. Štvrtý raz po sebe nás ocenil aj prestížny magazín Global Finance a opäť nám udelil cenu za Najlepšiu banku na Slovensku. Druhý raz sme od magazínu dostali aj cenu za udržateľné financovanie. Darilo sa nám takmer vo všetkých oblastiach, za čo chcem úprimne poďakovať všetkým svojim kolegom a taktiež aj klientom a obchodným partnerom za ich dôveru a spoluprácu, povedal generálny riaditeľ VÚB banky Jozef Kausich.

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.