• Žiadny návrh

Envirocena Atlas hľadá jediných svojho druhu - zverejnila 21 finalistov

Porota zložená z expertov a expertiek slovenskej enviro scény vybrala zostavu tohtoročných uchádzačov o ocenenie Atlas. Najväčšia domáca iniciatíva, zameraná na verejné oceňovanie ľudí, ktorí zachraňujú prírodu, pozná svojich 21 finalistov.

Sú medzi nimi tímy neziskových organizácií, osvetových iniciatív, zelených projektov obcí, eko startupov, firiem založených na cirkulárnej ekonomike a tiež tri osobnosti, ktoré nominovala verejnosť za ich dlhodobý environmentálny aktivizmus. Víťazi druhého ročníka ocenenia Atlas, ktoré organizuje Nadácia VÚB a pod ktoré sa svojou záštitou podpisuje aj Ministerstvo životného prostredia SR a organizácia ZMOS, budú predstavení na Deň Zeme, 22. apríla.

Enviro súťaž Atlas 2022, ktorá spája slovenský mimovládny, verejný aj súkromný sektor, pokračuje ďalšou fázou. Minulý rok zrealizované a vyhodnotené zelené projekty, ktoré mohli nominovať ich autori aj verejnosť, prešli prvým kolom hodnotenia. Výsledkom je zoznam 21 najinšpiratívnejších počinov, ktorý bol zverejnený  na stránke ocenenia.

O objektívnom a nestrannom výbere troch projektov spomedzi prihlásených uchádzačov v každej z kategórii ceny Atlas rozhodla porota, zložená zo skúsených odborníkov. Jej členmi v roku 2022 sú Petra Csefalvayová, expertka na koncepty a projekty cirkulárnej ekonomiky z Inštitútu cirkulárnej ekonomiky, Jakub Filo, novinár a autor kníh o klimatickej zmene, Zita Izakovičová, riaditeľka Ústavu krajinnej ekológie SAV, Peter Medveď, environmentalista, projektový manažér a riaditeľ Nadácie Ekopolis a Miroslava Plassmann, riaditeľka WWF Slovensko, pobočky jednej z najväčších celosvetových organizácií ochrany prírody.

Každý, kto sa rozhodol aktívne konať v prospech ozdravenia prírody a životného prostredia, sa chce v prvom rade dočkať plodov svojho úsilia. Nemenej dôležité je však aj vnímanie podpory zo strany spoločnosti, vďaka čomu sa ľahšie razí cesta vpred. Práve tu vidíme aj zmysel iniciatívy Atlas. Tá začala po rokoch absencie podobného formátu oceňovania na Slovensku verejne vyhľadávať a poukazovať na nasledovania hodné environmentálne projekty a vytvárať celospoločenskú diskusiu o ich nevyhnutnosti. Je potešujúce sledovať, že ponúknutá šanca získať toto prestížne ocenenie oslovila opäť množstvo organizácií, samospráv aj osvetových iniciatív,“ hovorí v mene poroty Zita Izakovičová, riaditeľka Ústavu krajinnej ekológie SAV, odborníčka na ochranu biodiverzity, krajinnú ekológiu, environmentálnu výchovu a komunikáciu.

Enviroceny Atlas udelí Nadácia VÚB za každú z kategórií - biodiverzita, životné prostredie, osveta, eko startupy, zelená ekonomika, samosprávy a hrdinovia. Zámerom je verejne vyzdvihnúť celé tímy, ktoré participovali na víťazných enviro projektoch. Posledná z kategórií je tohtoročnou novinkou s cieľom nájsť aj konkrétnu výnimočnú osobnosť a oceniť jej systematický, dlhoročný prínos. Medzi finálových „hrdinov“ boli vybraní  ekológ, fotograf a filmár Jakub Cíbik, predseda OZ Tatry Rudolf Pado a aktivistka Magdaléna Šimková z občianskeho združenia Bratislavské dobrovoľnícke centrum.

V nasledujúcich týždňoch prebehne druhé kolo hodnotenia zostaveného shortlistu. Súčasťou príprav ocenenia Atlas je opäť aj tvorba video dokumentu, ktorý priblíži verejnosti záslužnú prácu a aktivity všetkých finalistov. Dokument a v rámci neho aj víťazi jednotlivých kategórií budú predstavení 22. apríla, symbolicky na Deň Zeme. Všetci laureáti získajú verejnú poklonu a víťazi prvých štyroch kategórií zároveň obdržia na svoje ďalšie napredovanie granty od Nadácie VÚB v hodnote 40-tisíc eur.

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.