• Žiadny návrh

Do Pokladov Slovenska sa zapojilo 55-tisíc ľudí

Slovákom záleží na záchrane kultúrnych pamiatok na našom území. Svedčí o tom rekordná účasť viac ako 55-tisíc ľudí vo verejnom hlasovaní súťaže Poklady Slovenska, za ktorou stojí už 14 rokov Nadácia VÚB. Aktuálny ročník ukázal silu, s akou sa dokážu spojiť miestne komunity s cieľom získať finančnú podporu na obnovu im blízkej pamiatky. Najvýraznejšie to prejavili priaznivci hlasujúci za reštaurovanie gotických nástenných malieb v Starej Haliči a podporovatelia rekonštrukcie koncertnej siene historického Domu Albrechtovcov v Bratislave. Vo vyrovnanom hlasovaní sa na prvom mieste umiestnila napokon pamiatka z lučeneckého okresu. Vzácne stredoveké fresky prejdú obnovou vďaka grantu od Nadácie VÚB vo výške 30-tisíc eur.

Verejné hlasovanie za záchranu jednej z pamiatok, na ktorých sa podpísal ničivý zub času, prírodný živel či dlhoročný nezáujem, prebiehalo od 1. do 15. júna. Zostavu deviatich finalistov spomedzi historických objektov a umeleckých diel naprieč celým Slovenskom určila na základe predtým zaslaných nominácií komisia odborníkov na ochranu historického dedičstva a reštaurátorstvo.

„Je pre nás cťou spájať ľudí a šíriť pozitívne povedomie o tom, aké úžasné historické pamiatky v regiónoch Slovenska máme. A tiež o tom, ako veľmi potrebné je ich chrániť a postupne obnovovať. Súťaž Poklady Slovenska organizujeme už 14 rokov, no tentokrát nás zapojenie a zapálenie verejnosti pre dobrú vec prekvapilo doposiaľ najviac. Náš rešpekt majú predovšetkým správcovia pamiatok, ktoré sa umiestnili na prvých dvoch priečkach v hlasovaní. Tí ukázali, že motivácia svojich komunít vie vyvolať odozvu, s akou počítal zrejme málokto. Či už išlo o spojenie síl miestnych obyvateľov pre záchranu pamiatky v malej obci Slovenska, alebo mimoriadne zomknutie sa podporovateľov kultúrneho rozvoja v hlavnom meste – výsledok bol rovnaký. V oboch prípadoch sa prihovorilo za záchranu svojej pamiatky takmer 20-tisíc ľudí,“ uvádza predseda správnej rady Nadácie VÚB Jozef Kausich a pokračuje: „Ďakujeme všetkým, ktorí dali hlas niektorej z deviatich pamiatok. Srdečne blahoželáme obyvateľom Starej Haliče, ktorí zaslúžene získavajú pripravený grant na zreštaurovanie unikátneho historického dedičstva svojej obce. Náš obdiv a poďakovanie však chceme adresovať aj občianskemu združeniu Albrecht Forum, ktoré sa rekonštrukciou Domu Albrechtovcov usiluje už niekoľko rokov o vybudovanie nového kultúrneho centra pre klasické umenie v srdci Bratislavy.“

Víťazná pamiatka súťaže Poklady Slovenska bude obnovená do konca roka

Stredoveké fresky v Kostole sv. Juraja v obci Stará Halič pri Lučenci po desiatkach rokov čakania na svoju obnovu zažiaria opäť vo svojej pôvodnej podobe. Zo získaného grantu budú odborne zreštaurované v druhej polovici roka. Gotická fresková výzdoba z prelomu 14. a 15. storočia je vzácna aj tým, že jej autorom je pravdepodobne niektorý z pomocníkov Vitale da Bologna, tvorcu svetoznámych fresiek z dómu v talianskom Udine. Pripomínajú to takmer identické kompozície malieb aj tváre postáv. Najstaršie vrstvy tvorí pás nástenných malieb začínajúci sv. Tomášom a pokračujúci zázrakmi sv. Mikuláša. Ústredný motív z prelomu 14.-15. storočia predstavuje veľký obraz zápasu sv. Juraja s drakom.

VÚB, člen bankovej skupiny Intesa Sanpaolo, pomohla prostredníctvom svojej nadácie v minulosti cez hlasovaciu súťaž Poklady Slovenska obnoviť napríklad vitráže v Spišskej Kapitule, renesančnú zvonicu v podtatranskej obci Vrbov, dielo Majstra Pavla z Levoče, Leopoldovu bránu v Komárne, barokový organ v Španej Doline, historicky významný objekt Bajčiovskej veže v Oravskej Porube, stredoveké fresky na hrade Uhrovec či unikátnu technickú pamiatku v Kolárove - jediný plávajúci vodný mlyn svojho druhu na Slovensku.

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.