• Žiadny návrh

Deväť rokov partnerstva medzi VÚB bankou a ZMOS

VÚB banka a Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) už po deviaty raz potvrdili výnimočnosť vzájomnej spolupráce a podpísali Zmluvu o spolupráci a partnerstve.

„Som rád, že v dnešnej neistej situácii plnej zmien, je tu spolupráca, ktorá trvá už skoro dekádu. Čoraz viac sa totiž ukazuje, ako prospešná a hodnotná je takáto kooperácia samospráv s bankovým sektorom. Čaká nás veľa výziev a aj samosprávy sa veľmi aktívne snažia zlepšovať život svojim obyvateľom, napríklad aj obnovou budov vo verejnej správe či rôznymi infraštruktúrnymi zámermi. Aj v tomto vieme byť nápomocní a nedávne úspešne zrealizované projekty mi v tom dávajú za pravdu,“ uviedol Andrej Viceník, vrchný riaditeľ firemného bankovníctva a člen predstavenstva VÚB banky.

Pre VÚB banku je takáto blízka spolupráca so samosprávami a pomoc pri financovaní a poskytovaní ďalších bankových služieb pre mestá, obce, vyššie územné celky, ich rozpočtové a príspevkové organizácie a ich obchodné spoločnosti, veľkou prioritou. Medzi klientov VÚB dnes patrí viac ako 2000 samospráv Slovenska.

ZMOS združuje 2778 miest, obcí a mestských častí Bratislavy a Košíc, teda 95 % všetkých samospráv na Slovensku, z ktorých väčšina spolupracuje s VÚB bankou.

„Investičné priority samospráv závisia od dostupných úverových možností, ktoré samosprávy využívajú, a preto spoluprácu s bankou považujeme pre ďalších rozvoj samosprávy za dôležitý, čo potvrdzujeme oficiálnym partnerstvom už deviatym rokom,“ hovorí predseda ZMOS Jozef Božik.

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.