• Žiadny návrh

Čo potrebujete vedieť ohľadom vašich investícií

"


Nie je to prvýkrát, kedy čelíme podobnej krízovej situácii. V minulosti boli podobné scenáre po útoku na Dvojičky v roku 2001 alebo s tzv. hypotekárnou krízou v roku 2008. Aj vtedy došlo k výraznému poklesu na finančných trhoch, čo sa následne podarilo vyrovnať vďaka silnému hospodárskemu rastu.

Rozsah dopadov súčasnej situácie je ťažké predikovať. Investovanie so sebou nesie mieru rizika. Preto je dôležité v tejto neľahkej situácii zachovať racionálny postoj. Všetky ekonomicky silné krajiny už v súčasnosti pripravujú rôzne balíčky opatrení a stimulov na naštartovanie svojich ekonomík, pomôcť lokálnym firmám a občanom.

Naše investičné stratégie vo fondoch VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. a EURIZON Capital S.A. sa v súčasnosti sústreďujú na zachovanie rovnováhy medzi ochranou investícií pred ďalším poklesom a zároveň využitím strednodobých príležitostí na budúci rast. Akýkoľvek pozitívny vývoj ohľadom koronavírusu môže znamenať pre finančné trhy zaujímavý nárast a to je dobrá správa.

Preto je v tejto chvíli dôležité sa zamerať na pôvodne určený investičný horizont. Uvedomiť si, že táto situácia je mimoriadna a krátkodobé výkyvy by nemali ovplyvniť vopred nastavenú investičnú stratégiu.

Pripravili sme v spolupráci so správcovskou spoločnosťou VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. pre Vás krátke vzdelávacie video, ktoré pripomína, ako sa trhy historicky správali pri výraznejších výkyvoch a ako je dôležité nerobiť unáhlené rozhodnutia.

https://www.youtube.com/watch?v=bI8jsMQFmzI&feature=youtu.be

Všetky dôležité informácie o investičných službách vrátane upozornení v súvislosti s rizikami spojenými s investíciami vo finančných nástrojoch je možné získať na predajných miestach VÚB, a.s. a na našom webe www.vub.sk sekcii Misia a hodnoty, Ochrana investora.

"

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.