• Žiadny návrh

Až tretina Slovákov nemá finančnú rezervu

Časť Slovákov sa riadi heslom „nejako bolo, nejako bude“. Kým v roku 2021 bol každý piaty Slovák bez akejkoľvek finančnej rezervy, dnes je to takmer každý tretí. Je to dôsledkom turbulentných udalostí v poslednom období, kedy sme od pandémie plynulo prešli k vojne u našich susedov.

Súvisiaci nárast cien energií spustil výraznú infláciu v podobe rastu cien potravín či iných tovarov a služieb. Rast miezd inflácii nestíha a časť Slovákov tak reálne musela siahnuť na úspory. Vyplýva to z prieskumu takmer 300-tisíc klientov, ktorí vo VÚB banke absolvovali bezplatný Osobný finančný plán, ktorý pomáha s finančným plánovaním..

Najhoršie sú na tom slobodní ľudia, kde má dostatočnú rezervu na neplánované výdavky len 29 % a 47 % nemá dokonca žiadnu. Kým u mladých sa dá táto situácia vysvetliť krátkou dĺžkou zamestnania, väčším problémom je určite skupina seniorov nad 65 rokov, kde má dostatočnú rezervu len tretina z nich.

Čo sa týka zabezpečenia budúcnosti, sme na tom ešte horšie. V roku 2021 nesporilo 23 % Slovákov, tento rok je to až 42 %. Najhoršie sú na tom opätovne mladí slobodní ľudia, kde si vôbec nesporí vyše polovica z nich a v optimálnej výške sporí len 9 % z nich. Najviac sporia starší ľudia vo veku nad 55 rokov (16 %), čo je však z pohľadu možností zhodnotenia úspor veľmi neskoro. „Mladí ľudia sa hrnú do spotreby a nemajú návyky na šetrenie, čo sa im v budúcnosti môže vypomstiť“, hovorí Dana Kondrótová, riaditeľka odboru štandardní klienti.

Čokoľvek robíme, s dobrým plánom máme oveľa väčšiu šancu, že sa nám to podarí

Finančná situácia sa na Slovensku reálne zhoršuje. Niekedy však stačí, aby sme si vo financiách len trochu upratali. Nemusíme mať celý život dopredu nalinajkovaný, ale je dobré mať plán. Pre financiách to platí dvojnásobne. Navyše sa cítime spokojnejšie, pretože na nás má neistota dnešnej doby menší vplyv. Mať správny finančný plán je v súčasnosti ešte dôležitejší, ako by sa nám mohlo zdať.

Pokiaľ sa však necítite vo financiách doma, nebojte sa požiadať o pomoc odborníkov. Vo VÚB banke môžete zadarmo získať Osobný finančný plán (OFP), ktorý je šitý na mieru. „Vďaka Osobnému finančnému plánu sa dozviete, ako by ste mali postupovať pri riešení svojich financií, hlavne s ohľadom na aktuálnu rodinnú situáciu, príjem, krátkodobé a dlhodobé ciele“, hovorí Dana Kondrótová, riaditeľka odboru štandardní klienti. Na prvé vypracovanie OFP nepotrebujete žiadne doklady. Je však vhodné, aby ste poznali svoje výdavky a niektoré parametre svojich finančných produktov. Myslíme tým napríklad výšku životného poistenia, zostatok úverov alebo aktuálnu výšku úspor a investícií. Všetky informácie, ktoré poskytnete banke, sú  bankovým tajomstvom so zárukou, že s nimi nebude nikto nepovolaný disponovať.

A ako vyzerá samotná analýza Osobného finančného plánu?

Spolu s bankárom si prejdete 5 kľúčových oblastí:

Moja spotreba

Nemíňate priveľa? Zistite, aká by mala byť maximálna mesačná splátka všetkých vašich úverov pri vašom príjme.

Moja budúcnosť

Aj keď sa vám zdá, že dôchodok je ešte ďaleko, mali by ste naň myslieť už dnes. Navrhneme vám možnosti náhrady vášho príjmu na dôchodku s plánom, ktorý vám môže optimálne nahradiť vašu mzdu.

Moja rezerva

Ukážeme vám, akú sumu by ste mali mať nasporenú ako okamžitú rezervu. V živote sa totiž môže vyskytnúť neplánovaná situácia, na ktorú budete potrebovať peniaze.

Moje bývanie

Plánujete si vziať hypotéku, prípadne ju už splácate? Pozrieme sa spolu na to, aká je ideálna výška jej splátky vzhľadom na váš príjem.

Moje zabezpečenie

Myslíte si, že máte poistené všetko čo potrebujete, navyše aj správne? Ukážeme vám, aké druhy poistenia by ste mali mať, zároveň preveríme, či sú vaše doterajšie poistenia postačujúce.

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.