• Žiadny návrh

Auto ako dôkaz, že sa máme lepšie

"

Preto počet prihlásených, teda zaregistrovaných nových osobných automobilov (kategória M1) sa za posledné tri roky zvýšil o tretinu, zo 72 tisíc (v roku 2014) na novú, historicky najvyššiu úroveň, 96 tisíc (v roku 2017).

Súčasne rastie záujem aj o jazdené autá. Preto sa počet vlastnených automobilov pomerne rýchlo zdvíha. „Vlastníctvo osobných automobilov má na Slovensku dlhodobo rastúci trend - za ostatných desať rokov sa zvýšilo o 60 percent. Kým v roku 2005 sme vlastnili 243 automobilov na tisíc obyvateľov, v roku 2016 to bolo až 390 automobilov, “ zdôraznil Andrej Arady, senior analytik VÚB.

Hlad po autách je najmä v krajinách pod priemerom EÚ

Rýchlejší rast predaja či vlastníctva automobilov na Slovensku nie je nič výnimočné, prejavuje sa aj v okolitých krajinách. Predaje nových áut u susedov v Česku, Maďarsku či Poľsku za ostatné tri roky vzrástli ešte výraznejšie. „Treba však uviesť, že mnohé z týchto krajín v predajoch či vlastníctve áut za Slovenskom zaostávajú, a preto majú priestor na rýchlejšie dobiehanie,“ uviedol Andrej Arady. Výraznejšie rasty ako Slovensko mali predaje áut za posledné tri roky v Česku, Maďarsku aj Poľsku.

Rebríček krajín EÚ podľa dynamiky predaja osobných áut

za posledné tri roky ( 2014 až 2017)

1.Litva             +78%

2. Maďarsko   +72%

3. Rumunsko  +57%

4. Cyprus        +57%

5. Portugalsko            +55%

8. Poľsko       +48%

10. ČR                        +41%

14. Slovensko           +33%

20. Francúzsko          17%

22. Rakúsko   +16%

23. Nemecko +13%

26. Holandsko            +7%

Bohatšie krajiny počet áut nezvyšujú

Možno teda označiť osobné auto za prejav či status ekonomickej sily? Podľa zistení analytikov to platí iba do určitej miery. S rastom životnej úrovne stúpa počet automobilov na počet obyvateľov iba do určitej miery. Deliacou čiarou sa zdá práve priemer životnej úrovne EÚ,“ vysvetľuje Andrej Arady.

Krajiny, vrátane Slovenska a jeho regionálnych susedov, sa nadchádzajú pod priemerom EÚ z pohľadu výkonnosti ekonomiky, vykazujú však vyšší počet automobilov. Naopak krajiny s nadpriemerným výkonom ekonomiky a vysokou životnou úrovňou (štáty s najvyššími hodnotami hrubého domáceho produktu/HDP na obyvateľa) vykazujú stagnujúci či klesajúci počet automobilov. Inak povedané, obyvatelia bohatších krajín už nepociťujú potrebu s rastom životnej úrovne vlastniť aj viac automobilov. Sústreďujú sa skôr na kvalitu či ekologickosť . Prípadne si vyberajú prijateľnejšie formy osobnej dopravy z pohľadu dopadov na životné prostredie.

  • Rakúsko či Nemecko majú o štvrtinu výkonnejšiu ekonomiku ako priemer EÚ (HDP na hlavu), ale vlastnia len okolo 550 áut na tisícku obyvateľov podobne ako Poľsko, ktoré o tretinu za priemerným výkonom EÚ zastáva,
  • osobné auto je hlavným reálnym aktívom u chudobnejších domácností, s rastom bohatstva domácností podiel automobilov v portfóliu aktív klesá,
  • najviac automobilov vlastnia Taliani, Fíni, Malťania,60 áut na sto obyvateľov ,
  • Slovensko je štvrté od konca v rebríčku vlastníctva automobilov v rámci EÚ s 39 autami na sto obyvateľov krajiny,
  • ešte menej áut ako my majú Maďari, len 34 áut na sto obyvateľov,
  • zo stredoeurópskych štátov je najviac áut okrem Poľska v Česku či Slovinsku (okolo hranice 50 na sto obyvateľov).

Slovenské predaje áut majú kam rásť

Slovensko sa ešte stále nachádza výrazne pod deliacou čiarou priemeru EÚ vo výkonnosti

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.