• Žiadny návrh

ANALÝZA TRHOV: V závere roka sa zrejme bude lámať chlieb

"

TRENDY

Nálada v globálnej ekonomike sa otáča. Vrchol ekonomického cyklu sme už prekonali. To nie je prekvapením. Globálnych rizík ale ostatné obdobie pribúda ako húb po daždi, a tak sentiment klesá hlbšie ako len na úroveň korekcie po boome. Situácia pred nami je veľmi ťažko čitateľná. Najmä preto, že je závislá od politikov. Na jednej strane aktuálne údaje reálnej aktivity poskytujú pomerne priaznivý obraz, na druhej strane rozhovory s podnikmi, rovnako ako prieskumy dôvery nič dobré neprinášajú.  Začnime teda s dátami. Aktuálny štvrťrok ostáva reálna aktivita v našej ekonomike naďalej silná. Detailnejší pohľad ale aj tu ostáva rozpačitý. Slovenská ekonomika je predovšetkým exportne orientovaná. Dopyt zo zahraničia sa však vytráca, silný ostal len v automobilovom odvetví. Nateraz výpadok kompenzujú odvetvia zamerané na domáci dopyt – stavebníctvo a obchod, no je jasné, že keď sa prestane dariť exportu, zamrzne aj domáci dopyt závislý od príjmov z exportných sektorov. Keď prejdeme k subjektívnemu hodnoteniu ekonomickej situácie z pohľadu podnikov, vidíme, že pokles optimizmu trvá už dlho. Celková nálada v slovenskej ekonomike neprestajne klesá už šesť mesiacov. V októbri tak zaznamenala najnižšiu úroveň od apríla 2014. Dôvera klesla vo všetkých sektoroch okrem domácnosti, ktorým praje pracovný trh.

Graf: Trendy ekonomickej aktivity, 3-mesačný kĺzavý priemer medziročného rastu

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.