• Žiadny návrh

Ako vyzerá skutočne ekologická konferencia? VÚB Atlas Fórum to skutočne dokázalo

Konferencia VÚB Atlas Fórum, ktorá sa nedávno uskutočnila v priestoroch bratislavského Pontonu na Dunaji, bola nielen o udržateľných riešeniach, zelených energiách a inovatívnych nápadoch, ale celá sa uskutočnila podľa prísnejších ekologických pravidiel.

ORGANIZÁCIA

Celá komunikácia s pozvanými hosťami bola elektronická, nevyrábali sa žiadne iné materiály, menovky účastníkov boli tlačené na textil, bez plastového púzdra a rollupy spolu s bannermi boli digitálne. Hosťom bola pri doprave na event odporúčaná nízkouhlíková doprava (bicykle, kolobežky, MHD) a niektorí z nich si to aj takto dokázali zariadiť.

CATERING

Celé občerstvenie bolo vegetariánske a čo sa nezjedlo, poputovalo utečencom z Ukrajiny ubytovaným v blízkosti. Nevyužívala sa balená voda a nápoje, ale len voda z vodovodu a lokálne bio sirupy.

MIESTO KONANIA

Na tento event bol zvolený skvelý priestor Ponton, zakotvený na Dunaji, ktorý má dokonca aj malý zdroj obnoviteľnej energie – tepelné čerpadlo.

VÚB ATLAS Fórum je platforma pre tých, ktorí sa rozhodli alebo rozhodujú kráčať cestou k udržateľnosti. Jej cieľom je diskutovať o prístupoch a riešeniach vypracovania stratégií a akčných plánov pre udržateľnú prevádzku, zelené financovanie a pozitívnu spoločenskú transformáciu.

Je to priestor na zdieľanie nápadov, riešení a postupov, ktoré by mohli prispieť k vytvoreniu zelenej, inteligentnej a spravodlivej budúcnosti pre všetkých.

Vznik tejto platformy je výsledkom aktivít VÚB banky, ktorá sa v Zelenom manifeste zverejnenom v roku 2020 pustila do diskusie a implementovala viaceré riešenia na zníženie environmentálnych dopadov prevádzky svojej budovy, vozového parku, cestovania, obstarávania produktov či odpadového hospodárstva. VÚB banka zároveň uviedla nové zelené finančné a investičné produkty pre jednotlivcov, obce a firmy.

VÚB chce ísť aj naďalej príkladom a vypracováva komplexnú analýzu zdrojov emisií CO2, identifikuje rôzne technologické a netechnologické opatrenia na ich zníženie a kompenzáciu, pričom sa plánuje stať klimaticky neutrálnou bankou do roku 2030 s cieľom motivovať svojich klientov, aby sa pripojili k zelenej zmene.

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.