• Žiadny návrh

Ako sporiť a investovať, aby sme sa nemuseli spoliehať len na dôchodok

"

Aktuálne si Slováci odkladajú len 8,2  % z príjmov, priemer EÚ je však 9,6 %. Čo sa týka priemerných osobných finančných aktív, Slováci ich majú ku koncu roka 2018 vo výške 13 400 eur, Česi 23 100 eur, Maďari 17 100 eur, pričom priemer v EÚ je až 69 200 eur. Ak zoberieme do úvahy, že Slováci sú v regióne Strednej a Východnej Európy po Estóncoch najzadlženejší (Estónci však majú takmer dvojnásobne vyššie osobné finančné aktíva), finančná situácia Slovákov je na tom v porovnaní  s regiónom výrazne najhoršia. Aspoň jedna dobrá správa na záver: podľa prognóz do roku 2022 by mali naše úspory dosiahnuť minimálne 18 000 eur, čo predstavuje 35 %-ný nárast oproti dnešnému stavu.

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.