• Žiadny návrh
UDRŽATEĽNOSŤ

Finančná pomoc, keď ju mladé matky najviac potrebujú

Nový produkt od Intesa Sanpaolo prináša cielenú podporu pre čerstvé mamičky a rodičov. Alice Grittini, manažérka pre udržateľnosť a vedúca oddelenia trvalo udržateľného rozvoja v divízii medzinárodných dcérskych bánk, vysvetľuje, ako je to ďalší krok k cieľu stať sa vedúcou svetovou bankou s dopadom na svet.

28/04/2023

 

Prelomový program Intesa Sanpaolo na pomoc čerstvým matkám bol rozšírený v rámci celej skupiny do východnej Európy a Egypta. Tento nový pôžičkový produkt určený pre čerstvé mamičky je určený na pokrytie nákladov prvých troch rokov rodičovstva, ako sú jasle, škôlka či opatrovanie detí.

Inšpirovaná osvedčenými postupmi a politikami rodičovskej skupiny, ktorá ju podporuje, mama@work pomáha ženám v konkrétnom období ich života – keď musia nájsť rovnováhu medzi prácou a materstvom. Produkt je užitočný najmä pre ženy, ktoré nemajú okolo seba rodinnú sieť, a preto môžu potrebovať externú podporu s nákladmi na starostlivosť o deti.

Pôvodnou myšlienkou mamma@work bolo vytvoriť finančné riešenie s nízkymi úrokovými sadzbami a poplatkami, ktoré je ľahko dostupné pre čerstvé mamičky.

Verzia ponúkaná medzinárodnými dcérskymi bankami Intesa Sanpaolo poskytuje aj poradenstvo a finančné vzdelávanie. Pôžička je navrhnutá tak, aby bola poskytovaná postupne v priebehu času a pokrývala finančné potreby tak, ako sa vyskytnú.

„Som mamou dvoch detí,“ hovorí Grittini. „A môžem povedať, že počas materskej dovolenky, keď dostávate malé percento z platu, ste ekonomicky závislá. „Vieme, že čerstvé matky sa často nachádzajú v ťažkých situáciách – najmä v prvých mesiacoch po narodení dieťaťa – pretože by mohli čeliť rastúcim nákladom, čo by obmedzovalo ich autonómiu z ekonomického hľadiska.

„Možno je vašou voľbou zostať doma a starať sa o svoje deti namiesto toho, aby ste to museli žonglovať s pracovnými aspektmi svojho života. Možnosť získať úver za špeciálnych podmienok je skutočnou podporou pre tie ženy, ktoré si chcú zachovať svoju nezávislosť.“

Z Talianska do sveta

Od svojho pôvodného uvedenia na trh bol produkt rozšírený na viac území v rámci skupiny Intesa Sanpaolo a teraz sa rozprestiera vo východnej Európe a v Egypte.

"Vieme, že čerstvé matky často zostávajú v ťažkých situáciách – najmä v prvých mesiacoch po narodení dieťaťa – pretože čelia rastúcim nákladom, čo obmedzuje ich autonómiu z ekonomického hľadiska"

Alice Grittini, manažérka pre udržateľnosť a vedúca oddelenia trvalo udržateľného rozvoja, divízia medzinárodných dcérskych bánk, Intesa Sanpaolo

Namiesto toho, aby ste pokračovali s univerzálnym produktom, jeho názov a vlastnosti nadobúdajú rôzne podoby v krajinách, na ktoré sa produkt vzťahuje.

„Každej banke sme dali možnosť prispôsobiť si mamma@work tak, aby bol produkt viac v súlade so špecifickými miestnymi potrebami,“ hovorí Grittini.

To znamená, že existuje niekoľko variácií. Na niektorých trhoch napríklad podporuje oboch čerstvých rodičov a nie iba matky. V iných podporuje všetky ženy na určitý čas.

Riešenie ekonomického násilia na celom svete

Lokalizované verzie mamma@work boli spustené s kampaňou, ktorá poukazuje na škody, ktoré spôsobuje ekonomické násilie, a zahŕňa obrázky žien zo všetkých geografických oblastí.

„Chceli sme, aby bola kampaň rozpoznateľná pre všetky ženy a umožnila im identifikovať sa,“ hovorí Grittini.

Podľa Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť sa pojem ekonomické násilie vzťahuje na „akýkoľvek čin alebo správanie, ktoré jednotlivcovi spôsobí ekonomickú ujmu“. Môže mať podobu obmedzovania prístupu k finančným zdrojom, vzdelávaniu či trhu práce alebo nedodržiavania ekonomických povinností, akými sú napríklad výživné.

V prvom rade sa to týka najmä žien – a podľa Alice Grittini by banky mohli zohrať významnú úlohu pri jeho odstránení. „Naša banka môže byť v týchto veľmi kritických situáciách nápomocná,“ hovorí.

Popredná svetová impaktová banka

Táto iniciatíva je príkladom niekoľkých aktivít začlenených do podnikateľského plánu Intesa Sanpaolo na roky 2022 – 25, prostredníctvom ktorého bolo na sociálne pôžičky a spoločnosť vyčlenených 25 miliárd EUR. Zámerom je, aby tieto iniciatívy povýšili Skupinu na poprednú svetovú banku.

Cieľom skupiny je zamerať sa na niekoľko ekonomických výziev, ktorým ženy čelia, a vkladá zdroje do finančného vzdelávania, zvyšuje prístup k úverovému kapitálu a poskytuje poistné produkty na pomoc tým, ktorí sú viac ohrození finančnými ťažkosťami.

„Podpora krehkých ľudí a pomoc im prostredníctvom sociálnych iniciatív je v našej skupine hlboko zakorenená,“ hovorí Grittini. „Historicky sme stáli po boku ľudí v núdzi so špecializovanými produktmi a službami určenými na ich udržanie.

„Pri navrhovaní tejto iniciatívy sa všetci zúčastnení veľmi angažovali. Je to úspešný príbeh – pretože nejde len o nápad, ktorý sa stal skutočným, ale aj preto, že naši kolegovia v materskej spoločnosti aj v dcérskych spoločnostiach sa veľmi angažovali.“

Zdielať

Súvisiace články

Prehodnotenie financií pre udržateľný svet
Finančná gramotnosť žien – cesta k zmysluplnej zmene
Ako Intesa Sanpaolo podporuje kultúru inklúzie
Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.