• Žiadny návrh
MEDZINÁRODNÁ PRÍTOMNOSŤ

Využívanie príležitostí na slovinskom trhu

Keďže Slovinsko zápasí s vysokou infláciou a štrukturálnymi zmenami, Intesa Sanpaolo Bank Slovinsko musí hrať kľúčovú úlohu v budúcnosti ekonomiky

17/07/2023

Slovinsko je možno geograficky malé, ale je vysoko rozvinuté. Napriek tomu, že je odkázaná na export – najmä do Nemecka – krajina sa teší trvalému hospodárskemu rastu, ktorý poháňa dopyt po službách, vysoká miera zamestnanosti a vyššie platy.

Luigi Fuzio, generálny riaditeľ Intesa Sanpaolo Bank Slovinsko, cíti, že to môže byť pre Slovinsko zlomový bod na prispôsobenie a predefinovanie obchodnej stratégie.

Rast slovinskej ekonomiky bol v prvom štvrťroku 2023 poháňaný výdavkami domácností, rastom služieb a stavebným priemyslom. V tom istom období bola exportná aktivita – ktorá predstavuje viac ako 80 % slovinského HDP – slabá.

"Naša medzinárodná škála vedomostí, skúseností a finančných riešení nám dáva veľmi silné zázemie, aby sme mohli efektívne reagovať na všetky výzvy miestnej ekonomiky."

Luigi Fuzio, generálny riaditeľ Intesa Sanpaolo Bank Slovinsko

Popredná finančná inštitúcia

Intesa Sanpaolo Bank Slovenia je jednou z najúspešnejších slovinských bánk. So zameraním na zákaznícku skúsenosť, digitalizáciu a spoluprácu so sesterskými bankami si kladie za cieľ upevniť si reputáciu poprednej finančnej inštitúcie v tejto oblasti.

Banka má silnú pozíciu vďaka svojmu postaveniu vo veľkej a solídnej bankovej rodine, ktorú tvoria všetky banky v rámci divízie medzinárodných dcérskych bánk Intesa Sanpaolo.

„Práve naše medzinárodné znalosti, skúsenosti a finančné riešenia nám poskytujú veľmi silné zázemie, aby sme mohli efektívne reagovať na všetky výzvy miestnej ekonomiky,“ hovorí Fuzio.

Napriek pretrvávajúcej vysokej miere inflácie Fuzio tvrdí, že dopyt po úveroch v Intesa Sanpaolo Bank Slovinsko zostal stabilný a naďalej získava podiel na trhu. Banka je skutočne pripravená na ďalší rast. Medzi priority na rok 2023 patrí zlepšenie skúseností s retailovým bankovníctvom prostredníctvom bezproblémovej integrácie fyzických a digitálnych kanálov.

Okrem toho chce banka zohrávať vedúcu úlohu vo firemnom bankovníctve a podporovať MSP. Kľúčom k tomu, hovorí Fuzio, je prechod od prístupu založeného na objeme úverov k prístupu založenému na hodnote, podporený vynikajúcimi službami zákazníkom.

„Chceme byť hlavným obchodným partnerom najlepších slovinských MSP a korporátnych spoločností,“ hovorí Fuzio, „a významne prispieť k rozvoju krajiny.“

Chceme byť hlavným obchodným partnerom najlepších slovinských MSP a korporátnych spoločností a významne prispieť k rozvoju krajiny. – Luigi Fuzio, generálny riaditeľ Intesa Sanpaolo Bank Slovinsko

Sila cez partnerstvá

Pre pokračovanie tohto úspechu je nevyhnutná spolupráca a dôležité sú partnerstvá. V roku 2022 banka nadviazala partnerstvo s Generali – s ktorou mala dlhodobú spoluprácu – s cieľom posilniť bankopoisťovníctvo v Slovinsku a poskytnúť komplexnú ponuku pre rodiny a firmy.

Zatiaľ čo súčasná miera penetrácie bankopoistenia v Slovinsku je nízka, Fuzio vidí významný rastový potenciál. „Generali je prítomná na všetkých hlavných trhoch, kde naša skupina pôsobí,“ hovorí. „Takže môžeme využiť jej širokú distribučnú sieť a rozsiahle skúsenosti s vývojom a ponukou poistných produktov (neživotných a životných), aby sme čo najlepšie využili obchod s ochranou pre našich súčasných a potenciálnych klientov.

Fuzio verí, že banka môže aktívne prispieť k rozvoju Slovinska v oblastiach, ako je Národný plán obnovy a odolnosti (NRRP) financovaný EÚ a zelený prechod, ktorého cieľom je znížiť závislosť od fosílnych palív. Prvý z nich vyžaduje, aby krajina vyčlenila aspoň 40 % prostriedkov na ekologickú transformáciu a 20 % na digitalizáciu.

Digitalizácia je už dnes kľúčovou súčasťou fungovania banky. Je to jediná banka na trhu, ktorá ponúka Apple Pay a Google Pay a získala niekoľko ocenení za používateľskú skúsenosť s mobilným bankovníctvom.

Cez to všetko Fuzio tvrdí, že ľudia sú prioritou. „Vždy by mali byť na prvom mieste na škále priorít,“ hovorí, „a naša kultúra by mala umožniť našim kolegom vyjadriť a rozvíjať svoj potenciál na dosiahnutie našich spoločných cieľov.“

Zdielať

Súvisiace články

Centrum v New Yorku buduje biznis pre budúcnosť
Slovinsko: malá krajina, veľké príležitosti
Intesa Sanpaolo ISB odhaľuje novú komunikačnú stratégiu pre meniace sa časy
Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.