• Žiadny návrh

Vklad

Vklad finančných prostriedkov je proces, pri ktorom jednotlivec alebo spoločnosť vkladá peniaze na svoje bankové účty alebo iné finančné účty finančných inštitúcií. Tento proces zahŕňa prevod hotovosti alebo iných aktív do banky alebo iného finančného inštitútu s cieľom uchovávať a zhromažďovať tieto finančné prostriedky na bezpečnom a spoľahlivom mieste v banke. Vklady finančných prostriedkov môžu byť uskutočnené v hotovosti na pobočke banky, prevodom na bankový účet, vkladom prostredníctvom vkladovacích bankomatov – vkladomatov

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.