• Žiadny návrh

Veriteľ

Veriteľ je osoba alebo spoločnosť, ktorá poskytuje pôžičku alebo úver. Veriteľ poskytuje finančné prostriedky alebo iné aktíva dlžníkovi s podmienkou, že budú vrátené v budúcnosti, zvyčajne s úrokom alebo inou formou kompenzácie. Veriteľ môže byť banka, nebanková finančná inštitúcia, individuálny investor, obchod alebo iná organizácia, ktorá má záujem získať návratnosť zo svojich investícií. 

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.