• Žiadny návrh

PIN

PIN (Personal Identification Number) je osobný identifikačný kód viažuci sa na platobnú kartu. Je to ochranný prvok pri používaní platobnej karty v bankomatoch a u obchodníkov. Tento kód je obvykle zostavený zo 4 čísiel. PIN kód je zvyčajne pridelený alebo vytvorený samotným držiteľom bankovej karty a slúži na jej zabezpečenie. Zabezpečuje to, že len oprávnená osoba môže vykonávať transakcie s danou platobnou kartou. Bezpečnosť PIN kódu je kritická, pretože jeho neoprávnené odhalenie môže viesť k zneužitiu platobnej karty. Preto je dôležité, aby si držitelia bankových kariet udržiavali svoje PIN kódy v tajnosti a s nikým ich nezdieľali. 

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.