• Žiadny návrh

Embosovaná platobná karta

Embosovaná platobná karta je druh plastovej platobnej karty, na ktorej sú údaje o karte a držiteľovi karty vyryté do povrchu karty pomocou zdvihnutých alebo vyvýšených znakov. Tieto vyvýšené znaky sa nazývajú embosované znaky a sú často umiestnené na prednej strane karty. 

Embosované znaky na platobnej karte zvyčajne obsahujú nasledujúce informácie: 

  • Číslo karty: údaj o čísle platobnej karty. 
  • Meno držiteľa: meno a priezvisko majiteľa karty, ktoré je embosované na karte. 
  • Dátum exspirácie: dátum, do kedy je platobná karta platná. 

Embosované platobné karty sa používali tradične na fyzické platby, keď boli údaje karty manuálne prečítané pomocou špeciálneho prístroja, ktorý zachytil vyvýšené znaky. Tieto karty boli pomerne odolné voči opotrebovaniu a mohli byť používané v rôznych prostrediach. 

V dnešnej dobe s nástupom moderných technológií sa však embosované karty stávajú menej bežnými, pretože väčšina platobných transakcií sa uskutočňuje elektronicky pomocou čipových kariet a bezkontaktných platobných metód. Napriek tomu sa embosované karty stále používajú v niektorých situáciách a oblastiach, kde sa technológia nešíri tak rýchlo. 

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.