• Žiadny návrh

Bezkontaktná platobná karta

Bezkontaktná platobná karta je typ platobnej karty, ktorý umožňuje rýchle a pohodlné platby bez nutnosti vloženia karty do terminálu alebo zadávania PIN kódu. Tieto karty sú vybavené bezkontaktnou technológiou, ktorá umožňuje komunikáciu medzi kartou a platobným terminálom pomocou rádiového signálu. 

Na uskutočnenie platby stačí, ak držiteľ karty priblíži kartu k bezkontaktnému platobnému terminálu, ktorý je schopný získať potrebné informácie z karty a autorizovať platbu. Obyčajne nie je potrebné vkladať kartu do terminálu ani zadávať PIN kód pri platbách do určitej sumy, ktorá sa líši v závislosti od krajiny a banky, ale často ide o menšie platby. Aby ste spustili túto funkcionalitu a dokázali bezkontaktne platiť, štandardne je nutné urobiť prvú transakciu kontaktne (vložením) do POS terminálu alebo bankomatu so zadaním PIN kódu. Následne je možné využívať aj bezkontaktné platby. 

Bezkontaktné platobné karty sú považované za rýchlejšiu a pohodlnejšiu alternatívu k tradičným platobným kartám a hotovosti, pretože zjednodušujú platobný proces najmä pri malých nákupoch, ako sú nápoje, jedlo alebo dopravné lístky. Táto technológia je čoraz populárnejšia a rozšírená vo viacerých krajinách na celom svete. 

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.