• Žiadny návrh

Autorizácia platby

Autorizácia platby je proces, pri ktorom sa pred vykonaním finančnej transakcie overuje platobná karta zákazníka, aby sa zistilo, či sú na kartovom účte dostupné prostriedky a či je transakcia platná. Po overení vydavateľom karty je autorizácia buď schválená a získa autorizačný kód, čo umožňuje uskutočniť platbu, alebo je zamietnutá, ak nie sú dostatočné finančné prostriedky alebo existujú iné problémy/prekážky. Týmto spôsobom sa minimalizuje riziko nepovolených prečerpaní limitu a zabezpečuje sa bezpečnosť a spoľahlivosť elektronických platieb. 

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.