Kontakt Internet banking IB Search ×

Informácie o činnosti banky

Informácie zverejnené podľa Opatrenia NBS 16/2014 o uverejňovaní informácií bankami v zmysle § 37 zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách a podľa európskej smernice pre kapitálovú primeranosť bánk Basel 2 Pilier 3 o zverejňovaní informácií bankami.

Rok 2019 Platné k PDF
Informácie o banke 30.6.2019
Informácie o banke – príloha č. 1 30.6.2019
Priebežná individuálna účtovná závierka 30.6.2019
Informácie o banke 31.3.2019
Informácie o banke – príloha č. 1 31.3.2019
Priebežná individuálna účtovná závierka 31.3.2019
Rok 2018 Platné k PDF
Informácie o banke 31.12.2018
Informácie o banke – príloha č. 1 31.12.2018
Informácie o banke 30.9.2018
Informácie o banke – príloha č. 1 30.9.2018
Priebežná individuálna účtovná závierka 30.9.2018
Priebežná konsolidovaná účtovná závierka 30.6.2018
Informácie o banke – príloha č. 1 30.6.2018
Informácie o banke 30.6.2018
Priebežná individuálna účtovná závierka 30.6.2018
Informácie o banke 31.3.2018
Informácie o banke – príloha č. 1 31.3.2018
Priebežná individuálna účtovná závierka 31.3.2018
Rok 2017 Platné k PDF
Informácie o banke 31. 12. 2017
Informácie o banke – príloha č. 1  31. 12. 2017
Informácie o banke  30. 9. 2017 
Priebežná individuálna účtovná závierka         30. 9. 2017 
Priebežná konsolidovaná účtovná závierka 30. 6. 2017
Informácie o banke  30. 6. 2017
Priebežná individuálna účtovná závierka         30. 6. 2017 
Informácie o banke  31. 3. 2017
Priebežná individuálna účtovná závierka         31. 3. 2017 
Rok 2016 Platné k PDF
Informácie o banke  31. 12. 2016
Individuálna účtovná závierka 31. 12. 2016 
Konsolidovaná účtovná závierka 31. 12. 2016 
Informácie o banke  30. 9. 2016 
Priebežná individuálna účtovná závierka 30. 9. 2016 
Priebežná konsolidovaná účtovná závierka 30. 6. 2016 
Informácie o banke  30. 6. 2016 
Priebežná individuálna účtovná závierka         30. 6. 2016 
Informácie o banke  31. 3. 2016 
Priebežná individuálna účtovná závierka         31. 3. 2016 
Rok 2015 Platné k PDF
Informácie o banke  31.12.2015 
Individuálna účtovná závierka 31.12.2015
Konsolidovaná účtovná závierka podľa IFRS 31.12.2015
Priebežná individuálna účtovná závierka 30.9.2015
Informácie o banke 30.9.2015
Priebežná individuálna účtovná závierka 30.6.2015
Konsolidovaná účtovná závierka podľa IFRS 30.6.2015
Informácie o banke 30.6.2015
Priebežná individuálna účtovná závierka 31.3.2015
Informácie o banke 31.3.2015
Rok 2014 Platné k PDF
Informácie o banke 31.12.2014
Konsolidovaná účtovná závierka podľa IFRS 31.12.2014
Individuálna účtovná závierka 31.12.2014
Informácie o banke 30.9.2014
Priebežná individuálna účtovná závierka 30.9.2014
Informácie o banke 30.6.2014
Priebežná individuálna účtovná závierka 30.6.2014
Konsolidovaná účtovná závierka podľa IFRS 30.6.2014
Informácie o banke 31.3.2014
Priebežná individuálna účtovná závierka 31.3.2014

 

Rok 2013 Platné k PDF
Informácie o banke 31.12.2013
Konsolidovaná účtovná závierka podľa IFRS 31.12.2013
Individuálna účtovná závierka 31.12.2013
Informácie o banke 30.9.2013
Priebežná individuálna účtovná závierka 30.9.2013
Informácie o banke 30.6.2013
Priebežná individuálna účtovná závierka 30.6.2013
Konsolidovaná účtovná závierka podľa IFRS 30.6.2013
Informácie o banke 31.3.2013
Priebežná individuálna účtovná závierka 31.3.2013
Rok 2012 Platné k PDF
Informácie o banke 31.12.2012
Konsolidovaná účtovná závierka podľa IFRS 31.12.2012
Individuálna účtovná závierka 31.12.2012
Informácie o banke 30.9.2012
Priebežná individuálna účtovná závierka 30.9.2012
Informácie o banke 30.6.2012
Priebežná individuálna účtovná závierka 30.6.2012
Konsolidovaná účtovná závierka podľa IFRS 30.6.2012
Informácie o banke 31.3.2012
Priebežná individuálna účtovná závierka 31.3.2012
Rok 2011 Platné k PDF
Informácie o banke 31.12.2011
Individuálna účtovná závierka 31.12.2011
Konsolidovaná účtovná závierka podľa IFRS 31.12.2011
Informácie o banke 30.9.2011
Individuálna účtovná závierka 30.9.2011
Informácie o banke 30.6.2011
Priebežná indinviduálna účtovná závierka 30.6.2011
Priebežná konsolidovaná účtovná závierka podľa IFRS 30.6.2011
Informácie o banke 31.3.2011
Priebežná individuálna účtovná závierka 31.3.2011
Rok 2010 Platné k PDF
Informácie o banke 31.12.2010
Individuálna účtovná závierka 31.12.2010
Konsolidovaná účtovná závierka podľa IFRS 31.12.2010
Informácie o banke 30.9.2010
Priebežná individuálna účtovná závierka 30.9.2010
Informácie o banke 30.6.2010
Priebežná indinviduálna účtovná závierka 30.6.2010
Priebežná konsolidovaná účtovná závierka podľa IFRS 30.6.2010
Informácie o banke 31.3.2010
Priebežná individuálna účtovná závierka 31.3.2010
Rok 2009 Platné k PDF
Informácie o banke 31.12.2009
Individuálna účtovná závierka 31.12.2009
Konsolidovaná účtovná závierka podľa IFRS 31.12.2009
Informácie o banke 30.6.2009
Priebežná individuálna účtovná závierka 30.6.2009