Kontakt Internet banking IB Search ×

Finančné správy

Finančné správy v zmysle § 34 a § 35 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze CP a v zmysle § 77 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách.

Správy PDF  
Polročná finančná správa 2018
Polročná finančná správa 2017
Polročná finančná správa 2016
Polročná finančná správa 2015
Polročná finančná správa 2014
Polročná finančná správa 2013
Polročná finančná správa 2012
Polročná finančná správa 2011
Polročná finančná správa 2010
Polročná finančná správa 2009
Polročná finančná správa 2008
Správy PDF  
Ročná finančná správa 2018
Ročná finančná správa 2017
Ročná finančná správa 2016
Ročná finančná správa 2015
Ročná finančná správa 2014
Ročná finančná správa 2013
Ročná finančná správa 2012
Ročná finančná správa 2011
Ročná finančná správa 2010
Ročná finančná správa 2009
Ročná finančná správa 2008
Ročná finančná správa 2007